• Faglig nyhed
 • 11. januar 2013

Hvad er barnets behov?

Landsretten har afgjort, at en syvårig dreng skal vokse op i Danmark under hensynstagen til drengens sociale behov i form af nærmiljø og samvær. Sagen viser, at der i planlægningen af flytning til et andet land skal tages store hensyn til barnets behov.

En netop afsagt dom illustrerer, hvor svært det kan være for en forælder at få de danske domstoles tilladelse til at flytte med sit barn til et andet land, når barnets anden forælder bor i Danmark, og der praktiseres et samvær og er et nærmiljø i Danmark. Det er vigtigt i disse situationer, at man planlægger flytningen, således at forælderen ved flytningen tager højde for barnets behov og ikke kun tænker på egne behov. Det er meget vigtigt i disse situationer at komme med et konkret udspil på, hvordan kontakten fremadrettet bevares mellem barnet og den forælder, som barnet i øvrigt har samvær med. En forælders omskiftelige tilværelse kan vægte stort i disse sager.

I den konkrete sag boede et forældrepar sammen i Holland i cirka to år efter fødslen af deres søn. Herefter flyttede de til Danmark, hvor de boede i cirka et år. Parterne gik derefter fra hinanden, og moderen flyttede på grund af sit arbejde med sønnen til London. Efter knapt to år i den engelske hovestad flyttede moderen tilbage til Danmark med sin søn.

Et år efter bliver moderen, der er hollandsk statsborger, gravid med sin nye hollandske kæreste. Hun ønsker derfor at flytte til Holland, hvor hun også har det meste af sin familie. Hendes nu syvårige søn taler i et vist omfang også hollandsk. Drengen far ønsker dog, at drengen skal blive i Danmark, hvorfor han starter bopælssagen.

Byretten fandt efter en samlet vurdering af sagen, at sønnens tilknytning til sine nuværende omgivelser i Danmark var større end dem, han ville få ved at flytte til Holland, hvor han alene havde boet i sine første leveår. Sønnen skulle derfor fremadrettet have bopæl hos sin far og dermed ikke flytte med sin mor til Holland.

Landsretten stadfæstede dommen og bemærkede, at moderen efter Landsrettens opfattelse havde ført en omskiftelig tilværelse præget af hensyn til sig selv. Hendes beslutning om at flytte til Holland anså Landsretten som værende definitiv og ikke påvirket af, om sønnen blev i Danmark. Dette fandt Landsretten understøttede, at moderen ikke i tilstrækkeligt omfang formåede at prioritere sønnens behov og bedste interesse.

(Østre Landsrets dom af 12. juli 2012 i anke, 21. afd. Nr. B-1786-12)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik