• Faglig nyhed
 • 31. januar 2013

Gæld kan ikke gøres til særeje ved ægtepagt

En isoleret bestemmelse om gæld i ægtepagt kan ikke tinglyses, selvom den kun er indsat i ægtepagten af pædagogiske grunde.

I forbindelse med oprettelse af ægtepagter om særeje for bestemte i ægtepagten angivne aktiver, ønsker ægtefællerne ofte at specificere, at eventuelt lån i disse aktiver også skal være særeje.

Ifølge retsvirkningslovens paragraf 28 kan man ved ægtepagt gøre ”ejendele” til særeje. Med denne formulering udelukkes det, at ægtefæller ved ægtepagt kan bestemme, at en nærmere bestemt gæld skal være særeje.

Både tinglysningsretten og Vestre Landsret kom ved kendelse af 24. oktober 2012 frem til, at det ikke er muligt at træffe isolerede særejebestemmelser om gæld i en ægtepagt.

I den pågældende sag havde ægtefællerne anmeldt en ægtepagt mellem dem til tinglysning i personbogen. Ægtepagten indeholdte en bestemmelse, hvorefter hustruens ejendom skulle tilhøre hende som særeje. Desuden fremgik det af ægtepagten, at: ”Vi er bekendt med, at pantegælden i ejendommen bliver særeje, selvom vi ikke kan få dette tinglyst.”

Ægtefællerne oplyste, at ægtepagten ikke gjorde særeje til gæld, men at sætningen alene var ment som en pædagogisk oplysning. Uanset dette, kunne bestemmelsen ikke tinglyses.

Dommen stemmer overens med hidtidig praksis. Det forholder sig således, at når et aktiv af en bestemt formueart belånes, så vil gælden få samme formueart som aktivet. Det var begrundelsen for formuleringen i ægtepagten, da den alene citerede ægtefællernes reelle retsstilling.

Det må derfor være uden betydning, om denne del af ægtepagten kunne tinglyses, da den kun var indsat i ægtepagten af pædagogiske årsager.

(Vestre Landsrets kendelse af 24. oktober 2012 i kære, 7. afd. nr. B-2428-12)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik