• Faglig nyhed
 • 31. januar 2013

Folkeoplysning udgør ”økonomisk aktivitet”

Folkeoplysningsforbundet, FOF, må nu ændre sine vedtægter, der blandt andet tidligere begrænsede antallet af FOF-foreninger i hver kommune. Det fremgår af en afgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

FOF’s formål er ”[..] gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv.”

FOF udbyder - på linje med mange andre folkeoplysende virksomheder - undervisning og aktiviteter inden for et bredt område, herunder kreative fag, motion og dans, sprogundervisning samt personlig udvikling.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde betænkeligheder ved en specifik bestemmelse i FOF’s vedtægter, der blandt andet begrænsede antallet af FOF-foreninger i hver kommune.

FOF gjorde gældende, at den ikke udøver ”økonomisk virksomhed” og derved falder uden for konkurrencereglerne, idet foreningsvirksomhed er almennyttig og ikke-kommerciel.

Til dette udtalte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at virksomhedsbegrebet skal fortolkes bredt og formålsbestemt samt, at det ikke er afgørende, om virksomheden har til formål at opnå en økonomisk gevinst. Et ”non-profit” foretagende er også omfattet, herunder almennyttige og velgørende foretagender.

Som følge af sagen har FOF ændret sine vedtægter.

(Folkeoplysningsforbund ændrer vedtægter)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik