• Faglig nyhed
 • 14. februar 2013

Økonomisk kompensation kan ikke aftales i ægtepagt

Mange ægtefæller tror, at de gyldigt kan indgå forhåndsaftaler med hinanden omkring økonomisk kompensation i tilfælde af en separation/skilsmisse. Dette er dog ikke muligt efter retspraksis.

Vestre Landsret har netop afgjort en sag, hvor et ægtepar ønskede at sikre, at hustruen ved en eventuel separation/skilsmisse fik et vist minimumbeløb i kompensation fra manden, der havde et særeje, som var betydeligt større end hustruens. Manden gav derfor hustruen en nyoprettet fordring i form af et gældsbrev på 500.000 kr. på manden. Ifølge ægtepagten skulle gældsbrevet være hustruens skilsmissesæreje og derfor ikke deles med manden i tilfælde af separation/skilsmisse.
Gældsbrevet var rente- og afdragsfrit, og det fremgik af brevet, at det forfaldt fuldt ud ved død, separation og skilsmisse.

Tinglysningsretten afviste at tinglyse ægtepagten med den begrundelse, at aftalen om gældsbrevet hverken var omfattet af § 28 eller 30 i retsvirkningsloven. Landsretten stadfæstede afgørelsen med samme begrundelse.

Retsvirkningslovens § 28 opridser, hvad ægtefæller ved ægtepagt kan aftale af særeje under ægteskabet. Efter § 30 i retsvirkningsloven kræver gaver mellem ægtefæller som udgangspunkt ægtepagt.

Ægtefæller kan ikke på forhånd aftale størrelsen af en kompensation ved en eventuel separation/skilsmisse. En begrundelse for dette er, at man ikke mener, de kan overskue konsekvenserne af en sådan aftale, hvis ikke separationen/skilsmissen er aktuel.

Derimod kan ægtefællerne fx aftale, at en vis sum af et aktivs friværdi skal være enten formuefællesskab eller særeje. Det kan få den konsekvens, at summen enten skal deles lige mellem ægtefællerne ved separation/skilsmisse, eller at den ene ægtefælle kan beholde summen som sit særeje. Dette forudsætter, at der er en friværdi i aktivet, og at det ikke er fuldt ud belånt.

(Vestre Landsrets kendelse af 6. juni 2012 i kære, 7. afd. nr. B-1058-12)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik