• Faglig nyhed
 • 12. februar 2013

Nye regler for tilbagebetaling af ulovlig kommunal støtte

Efter den 1. marts 2013 skal kommunal og regional støtte ydet i strid med konkurrenceloven tilbagebetales til statskassen. Konkurrencerådet får desuden mulighed for at påbyde ophævelse af støtte, uanset hvornår støtten er ydet.

Lovændringen betyder for det første, at kommunal og regional støtte ydet i strid med loven ikke længere skal tilbagebetales til støttegiveren (dvs. kommunen eller regionen), men fremover skal tilbagebetales til statskassen med tillæg af renter og eventuelt renters rente. Efter den gældende lov skal tilbagebetalingen ske til den, der har ydet den ulovlige og konkurrenceforvridende støtte. For at sikre incitament til overholdelse af statsstøttereglerne både hos støttemodtager og støttegiver ændres reglen nu således, at konkurrenceforvridende støtte, som påbydes tilbagebetalt, skal indbetales til statskassen.

Lovændringen betyder for det andet, at Konkurrencerådet får hjemmel til at meddele påbud om tilbagebetaling af ulovligt ydet støtte, uden hensyn til, hvornår støtten er ydet. På dette punkt gøres der således op med den gældende lovs overgangsbestemmelse om, at der ikke påbydes tilbagebetaling af støtte, der er ydet inden 1. oktober 2000 (hvor § 11 a blev indført i konkurrenceloven).

De nye regler træder i kraft den 1. marts 2013.

Lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik