• Faglig nyhed
 • 07. februar 2013

EU blåstempler definitivt statsstøtte til danske DIS og DAS-skibe

EU-domstolen afviser nu endeligt sag vedrørende dansk statsstøtteordning, som fagforeningen 3F anlagde imod Kommissionen.

Sagen vedrører en dansk støtteordning, der skattefritager søfok på danske skibe indregistreret i enten DAS eller DIS-registret.

Kommissionen fandt i 2002, at ordningen indebar støtte til de danske rederier, hvis søfolk er fritaget for betaling af indkomstskat. Kommissionen godkendte dog ordningen, eftersom den modvirker udflagning til tredjelande (sejlads under bekvemmelighedssflag). Udflagning ville forringe både EU’s internationale konkurrenceevne og den sociale  beskyttelse af søfolk – også søfolk som sejler i tredjelande på skibe registreret i EU.

Kommissionens godkendelse blev herefter indbragt for EU-Retten af fagforeningen 3F. Sagen er efterfølgende blevet behandlet fire gange af både EU-Retten og EU-Domstolen.

Den 24. januar 2013 blåstemplede Domstolen definitivt støtten. Domstolen finder ikke, at Kommissionen begik nogen fejl i sin behandling af sagen. Det faktum, at Kommissionens beslutning i 2002 havde været fire år undervejs, var ikke tilstrækkeligt til at vise, at Kommissionen burde have haft indledt en formel undersøgelse af ordningen. 

(Domstolens dom af 24. januar 2013 i sag C-646/11 P, Fælles Fagligt Forbund (3F) mod Europa Kommissionen)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik