• Faglig nyhed
 • 16. april 2013

Opdateret vejledning til cookie-bekendtgørelsen

Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort en ny og opdateret vejledning til cookie-bekendtgørelsen, som uddyber bekendtgørelsens svært gennemskuelige regler. Vejledningen ændrer ikke på de nuværende krav i cookie-bekendtgørelsen, men uddyber, hvordan regler om placering af og adgang til cookies i brugernes it-udstyr overholdes.

Danske hjemmesider har siden december 2011 været underlagt et krav om, at brugerne skal give et informeret samtykke, inden cookies gemmes på deres it-udstyr. Erhvervsstyrelsen har netop udgivet en opdateret vejledning til cookie-bekendtgørelsen, der præciserer anbefalingerne i den oprindelige vejledning.

Formålet med vejledningen er at hjælpe ejerne af hjemmesiderne, når de skal opfylde og efterleve reglerne, og den indeholder derfor en række praktiske eksempler og guidelines.

Hvilke krav skal hjemmesideejerne overholde?
Hjemmesideejeren skal angive formålet med en hjemmesides brug af forskellige grupper af både 1. og 3. parts cookies, f.eks. analyse, annoncering eller profilering. Baggrunden er, at brugeren skal have den fornødne information til at vurdere konsekvenserne af, at de samtykker til placeringen af cookies på deres it-udstyr.

Brugeren skal derfor informeres om, hvilken person eller virksomhed, som står bag lagringen af cookies, ligesom virksomheden skal give mulighed for at afslå eller tilbagekalde et samtykke. Hvis informationen ikke er fyldestgørende, betyder det, at samtykket ikke er et reelt samtykke.

Selve samtykket kan enten gives via afkrydsning, aktivering af et hyperlink eller en aktiv handling, hvor brugeren går videre på hjemmesiden.

Information om cookies og samtykket skal ses som en samlet hele. Det betyder, at der skal lægges øget vægt på informationsdelen, hvis brugeren giver sit samtykke ved at bevæge sig videre på hjemmesiden uden først at afkrydse eller aktivere et hyperlink. Indirekte samtykke (eksempelvis via browserindstillinger) overholder ikke kravene i cookie-bekendtgørelsen.

Brugeren skal have mulighed for at kalde sit samtykke tilbage. Det kan gøres ved at henvise til hjemmesider med information om, hvordan cookies slettes i brugerens browser.

Kravet om informeret samtykke betyder, at – langt de fleste cookies – ikke lovligt kan placeres på brugernes it-udstyr, før brugeren har givet sit samtykke. EU-landene har ikke en ensartet praksis på dette område, og derfor har Erhvervsstyrelsen valgt ikke at håndhæve kravet om forudgående samtykke, før spørgsmålet er afklaret af Kommissionen. Der er ikke nogen tidshorisont på, hvornår afklaringen sker.

Hvilke cookies kan placeres uden samtykke?
Cookies, som bl.a. har til formål at huske på indholdet af en elektronisk indkøbskurv eller at huske brugeren i forskellige log-in situationer, kræver ikke brugerens informerede samtykke. Det samme gælder for plug-ins til sociale medier, så længe cookien ikke anvendes til at spore brugeren.

Hvordan håndhæves reglerne?
Overtrædelse af reglerne i cookiebekendtgørelsen kan straffes med bøde. Fremadrettet vil Erhvervsstyrelsen have fokus på, at reglerne efterleves fuldstændigt. I første omgang må det dog forventes, at Erhvervsstyrelsens vil rette sin opmærksomhed mod virksomheder, som enten slet ikke overholder cookie-bekendtgørelsen, eller som har gjort en meget begrænset indsats.

I forbindelse med sit tilsyn vil Erhvervsstyrelsen lægge vægt på, hvilke typer cookies, der bliver anvendt, og deres indflydelse på brugerens privatliv. Derudover vil Erhvervsstyrelsen lægge vægt på virksomhedernes indsats for at få kontrol over den enkelte hjemmesides brug af cookies.

Læs den opdaterede cookie-vejledning her.

Læs Bech-Bruun’s oprindelige nyhed om cookie-bekendtgørelsen her.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik