• Faglig nyhed
 • 10. september 2012

Tysk højesteret blåstempler lejereguleringsklausul

Tyske udlejere af erhvervslejemål har kun ret til at hæve lejen, hvis dette er kontraktligt aftalt. En af de hyppigt anvendte standardklausuler til dette formål har for nylig fået den tyske højesterets blå stempel.

Lejeregulering i forbindelse med erhvervslejemål kræver efter tysk lovgivning, at parterne har aftalt, at udlejer skal have ret til at hæve (eller i givet fald) nedsætte den aftalte lejebetaling. Den tyske højesteret, BGH, har ved sin dom af 9. maj 2012 sagt god for en af de standardklausuler, som sikrer udlejer denne ret.

I det pågældende tilfælde havde parterne aftalt, at der hvert tredje år skulle tages stilling til, om den aftalte leje stadig var rimelig og i overensstemmelse med det, der er sædvanligt i det relevante område, samt at udlejer på baggrund heraf skulle kunne hæve eller nedsætte lejen. Efter at lejebetalingerne som følge heraf var blevet sat op, nægtede lejer dog at betale den højere leje. Den tyske højesteret, BGH, fandt imidlertid, at lejer er forpligtet til at betale den forhøjede leje. Denne dom er af største vigtighed for retspraksis, da lovgivningen vedrørende lejereguleringsklausuler indtil nu kun har været gældende for private udlejere.

(Kilde: BGH, dom af 9. maj 2012, XII ZR 79/10 = BeckRS 2012, 11677, NJW-Spezial, nr. 16 2012.)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik