• Faglig nyhed
 • 15. oktober 2012

Statsstøtte i forbindelse med køb og salg af virksomheder

I forbindelse med due diligence kan det være vigtigt at afdække eventuelle spørgsmål om statsstøtte.

I sager om køb og salg af virksomheder og aktiver kan der forekomme statsstøtte. Det kan være støtte, der i sidste ende kan udløse et meget betydeligt tilbagebetalingskrav som regel rettet imod køber. Særligt i en due diligence sammenhæng kan det derfor være vigtigt at få afdækket disse aspekter.

Ét tilfælde kan være, hvis targetvirksomheden på et tidspunkt har modtaget ulovlig statsstøtte. I det tilfælde risikerer statsstøtten at blive overført til køber – uanset størrelsen af købsprisen. Det kan derfor være vigtigt at få afdækket;

 1. om target har modtaget statsstøtte og
 2. om denne statsstøtte er blevet ydet i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

Statsstøtte skal som udgangspunkt anmeldes til og godkendes af EU-Kommissionen, inden den bliver ydet. Ellers vil den normalt anses for ulovlig.

Statsstøtte kan foreligge i mange afskygninger, fx i form af afgiftslempelser eller statslig garantistillelse på favorable vilkår, og i mange tilfælde er modtagervirksomheden (target) end ikke selv opmærksom på, at der kan være ydet støtte. Særligt i en due diligence sammenhæng kan det derfor være vigtigt at få afdækket spørgsmål om statsstøtte. Retspraksis viser, at det i visse tilfælde er muligt at tilrettelægge transaktionen på en sådan måde, at statsstøtte-risikoen for køber minimeres eller fjernes helt.

Handler med offentlig myndighed

Et andet tilfælde kan være, når handler indgås med en offentlig myndighed, da det her skal sikres, at købesummen afspejler markedsprisen. I Danmark har Konkurrencerådet i de seneste år afgjort en række sager, hvor kommuner har solgt eller udlejet arealer eller bygninger for billigt til private virksomheder. Det har ført til, at den private part er blevet pålagt at betale et beløb svarende til forskellen mellem markedsprisen og den faktiske betalte pris (se fx Konkurrencerådets afgørelser af 22.6.2011 vedr. Kastrup Strandpark og Farum Park Idræts- og Kulturcenter). I en østrigsk sag afgjort i 2012 (sag T-268/08, Land Burgenland) blev køber pålagt at efterbetale over 300 mio. kr., da det viste sig, at markedsprisen ikke var blevet betalt.

Specialistadvokat Michael Honoré holder et oplæg om disse aspekter under den forestående statsstøtte-konference (workshop) den 29. november 2012 på Københavns Universitet. Arrangøren er European State Aid Law Institute og yderligere information kan findes hér.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik