• Faglig nyhed
 • 01. november 2012

Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd sat i kraft

Fra i dag, den 1. november 2012, må danske virksomheder forvente at blive set efter i kortene i forhold til internationale anerkendte principper for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Vækst og Erhvervsminister Annette Vilhelmsen har netop åbnet mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd, som er et led i regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar ”Ansvarlig Vækst” 2012-15.

Her kan sager belyses om danske virksomheders eventuelle krænkelser af OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder, som senest er opdateret i 2011. De mest omfattende ændringer er et nyt kapitel om menneskerettigheder, der tager udgangspunkt i FN’s ”Guiding Principles for Business & Human Rights”, større krav til virksomhedens due diligence proces, skærpet politik overfor facilitation payments (smøringmidler) og større ansvar i forhold til virksomhedens leverandørkæde. For mange virksomheder er det derfor en god idé at gennemgå retningslinjerne og sikre at virksomheden handler i overensstemmelse med disse. Mæglings- og klageinstitutionen kan ikke træffe retlige, bindende afgørelser. Der er i stedet meningen, at institutionen skal løse sagerne ved mægling.

Hvem kan klage?
Enhver kan - på egne vegne eller på vegne af tredjemand - indbringe en klage for mæglings- og klageinstitutionen. Mæglings- og klageinstitutionen kan også af egen drift tage sager op. Ved indgivelse af en klage skal der fremlægges en saglig begrundelse og rimelig dokumentation for den påståede overtrædelse. Eksempelvis rettede blandt andet NGO’en Nephentes (i dag Verdens Skove) en 60 sider lang klage over et dansk tømmerfirma til det tidligere, ikke lovfæstede, Danske Kontaktpunkt for overholdelse af OECD-retningslinjerne - en klage som ikke blevet fundet egnet til videre behandling.

Sagsbehandling
Første skridt, efter at have modtaget en klage, er institutionens indledende vurdering af sagen. Findes sagen egnet til videre sagsbehandling, får parterne herefter mulighed for at løse sagen selv. Såfremt parterne ikke kan finde en løsning, foretager institutionen en forundersøgelse af sagen, som danner grundlag for et nyt forsøg på mægling. Som sidste instans udarbejder institutionen en egentlig undersøgelse af sagen og kommer på baggrund heraf med en offentlig udtalelse med en eventuel henstilling til, hvordan OECD’s retningslinjer kan efterleves.

Eksempel fra Norge
Det er vanskeligt at forudse, hvilke konsekvenser institutionen vil få for danske virksomheder, men ved det norske Kontaktpunkt (pendant til den danske institution), som ligeledes har til formål at fremme overholdelse af OECDs retningslinjer, blev en interessant klagesag afgjort i 2011. En international NGO klagede over et norskejet mineprojekt på Filippinerne. Klagen afstedkom en treårig tilbundsgående undersøgelse, hvor det konkluderes, at OECDs retningslinjer ikke er blevet fulgt samt en række offentlige anbefalinger til virksomheden vedrørende arbejdstager- og menneskerettigheder.

Læs mere om den norske sag her

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik