• Faglig nyhed
 • 13. november 2012

Tilladelse af syn og skøn til vurdering af ”markedsprisen” i sag om statsstøtte

Retten anser det for betænkeligt, at Konkurrencerådet ensidigt har indhentet skønsmænd til brug for vurderingen af ”markedsprisen”.

Sagen handler om, hvorvidt den leje, der er fastsat i lejekontrakten mellem Tårnby Kommune og Hellers Yachtværft, svarer til markedslejen i en sag om statsstøtte.

Retten mener, at Hellers Yachtværft, i forbindelse med vurderingen af markedslejen, ikke har haft samme mulighed for at stille spørgsmål til vurderingsmændene, som Konkurrencestyrelsen og Tårnby kommune havde. Det er ikke tilstrækkeligt, at Hellers Yachtværft har haft mulighed for at kommentere på de spørgsmål, som stilles til skønsmændene.

Det kan ikke udelukkes, at der gennem et syn og skøn kan fremkomme nye oplysninger om et passende lejeniveau. Derfor finder retten ikke grundlag for at afskære Hellers Yachtværft fra at få foretaget syn og skøn, så begæringen herom tages til følge.

(www.hellers.dk; selve kendelsen kan fås ved henvendelse til Sø- & Handelsretten)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik