• Faglig nyhed
 • 15. november 2012

Mål om 40 % kvinder i bestyrelser

Inden 2020 skal kvinder udgøre 40 % af medlemmerne i virksomheders bestyrelser. Det foreslår Europa-Kommissionen i nyt forslag til direktiv.

Kommissionen foreslår at fastsætte et mål om, at kvinder skal besætte 40 % af de menige bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber. Det betyder, at bestyrelsesformanden og næstformanden ikke skal indregnes i de 40 %. Målet skal være opfyldt senest i 2020 i børnoterede selskaber.

Virksomheder, hvor andelen af kvinder på nuværende tidspunkt ikke udgør minimum 40 % skal udpege fremtidige medlemmer på grundlag af en sammenlignende analyse af de enkelte kandidaters kvalifikationer. Det skal ske ved hjælp af klare, kønsneutrale og utvetydige kriterier. Hvis kvalifikationerne er de samme, har det underrepræsenterede køn forrang.

Forslaget omfatter ikke små og mellemstore virksomheder (selskaber med under 250 ansatte og en årlig omsætning på verdensplan på højst 50 mio. EUR) eller selskaber, der ikke er børsnoterede.

Medlemsstaterne skal indføre hensigtsmæssige sanktioner, der har en afskrækkende virkning, over for de selskaber, der ikke overholder direktivet. I medlemsstater, hvor man allerede har indført en effektiv ordning, vil det være muligt at opretholde denne, forudsat at den er lige så effektiv som den foreslåede ordning.

Sideløbende dansk proces

Den 3. oktober 2012 førstebehandlede Folketinget lovforslag om indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan samt for afrapportering herom. Forslaget er i øjeblikket henvist til udvalg forud for andenbehandlingen.

Lovforslaget omfatter blandt andet:

 • Det pålægges de ca. 1.100 største virksomheder at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan. 
 • De ca. 1.100 største virksomheder skal vedtage en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Virksomhederne skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal mv. i årsrapporten.
 • De statslige institutioner og virksomheder skal uanset størrelse opstille måltal, og virksomheder og institutioner med over 50 medarbejdere skal udarbejde en politik for at få flere kvinder i ledelsen.

Eftersom der ikke stilles krav til, at det underrepræsenterede køn skal besætte 40 % af de menige bestyrelsesposter, er det tvivlsomt, om det danske lovforslag vil være i overensstemmelse med Kommissionens lovforslag.

Læs hele Europa-Kommissionens forslag til direktiv af den 14. november 2012 her.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik