• Faglig nyhed
 • 13. marts 2012

Uskiftet bo skulle skiftes, da det var blevet væsentligt formind-sket

Arvingen fik medhold i, at det uskiftede bo skulle skiftes, idet det inden for de seneste 19 måneder var blevet væsentligt formindsket

Hustruen overtog boet efter sin afdøde mand til hensidden i uskiftet bo. Formuen i boet var på tidspunktet for etableringen af det uskiftede bo på 2,9 mio. kr. Efter 10 år var boets størrelse formindsket til ca. 1,2 mio. kr. En arving ønskede, at det uskiftede bo blev skiftet på grund af formueformindskelsen.

Hustruen kunne ikke forklare, hvorfor der var sket en formindskelse af formuen, herunder en formindskelse inden for de seneste 19 måneder på 280.000 kr. Hun oplyste overfor skifteretten, at hun havde et lille forbrug. Dele af den øvrige formue i det uskiftede bo var ydet som lån.

Skifteretten kom frem til, at hustruen havde formindsket det uskiftede bo væsentligt, idet formuenedgangen og lånet oversteg, hvad der måtte være rimeligt. Arvingen kunne dermed kræve boet skiftet. Landsretten lagde til grund, at hustruens forbrug var lille, og at hun ikke vidste, hvad pengene var brugt til, herunder de 280.000 kr. Landsretten tiltrådte derfor Skifterettens afgørelse om, at der var sket en væsentlig formindskelse af det uskiftede bo, hvorefter betingelserne i arvelovens § 29 for at skifte det uskiftede bo var opfyldt.

Arvelovens § 29 indskrænker længstlevendes rådighed over det uskiftede bo. Det er dog en konkret bedømmelse i den enkelte sag, om der er sket et misbrug af det uskiftede bo.

(V.L.K 14. oktober 2011 i kære 3. afd. Nr. B-2297-11, arvelovens § 29)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik