• Faglig nyhed
 • 10. maj 2012

Børn blev ikke tilbagegivet trods bortførelse

En mor til to piger på henholdsvis 8 og 13 år flyttede til Danmark for at komme væk fra en efter deres udsagn voldelig fader. Børnene blev ikke tilbagegivet til far i Litauen.

De seneste 5 år havde børnene boet sammen med deres mor hos faderens forældre i Litauen. Der var uenighed om omfanget af det tidligere samvær mellem børnene og faderen.

Moderen og faderen var ikke skilt, men moderen havde indledt en skilsmissesag i Litauen. Parterne havde fælles forældremyndighed. Forældremyndigheden over børnene blev behandlet som en del af skilsmissesagen i Litauen. Retten havde afvist faderens anmodning om midlertidige foranstaltninger omkring børnene i forbindelse med sagens behandling.

Moderen rejste fra Litauen til Danmark med børnene. Faderen indledte en sag om tilbagegivelse efter børnebortførelsesloven. Moderen forklarede, at hun var udrejst, fordi faderen havde truet hende, da hun søgte om skilsmisse. Begge piger gav under en samtale med en børnesagkyndig i fogedretten udtryk for, at de ville blive i Danmark.

Fogedretten lagde til grund, at moderen var rejst til Danmark med børnene uden faderens samtykke. Da forældrene havde fælles forældremyndighed var dette en ulovlig handling efter børnebortførelseslovens § 10, stk. 2. Fogedretten mente ikke, at børnenes egen mening kunne tillægges afgørende vægt, og at deres tilknytning til Danmark var ringe, hvorfor faderens påstand om tilbagegivelse blev fulgt. Fogedrettens kendelse blev kæret til Landsretten. Østre Landsret kom frem til, at børnene ikke skulle tilbagegives, da de havde givet klart udtryk for, at de ville blive i Danmark og i det deres kontakte med faderen de seneste 5 år havde været sporadisk. Tilbagegivelse af børnene blev nægtet, jf. børnebortførelseslovens § 11, nr. 2 og 3.

Udgangspunktet efter børnebortførelsesloven er, at der skal ske tilbagegivelse af børnene, hvis de er ført ulovligt til landet. Undtagelser til dette udgangspunkt er blandt andet som i denne sag, hvis retten finder, at børnene kan lide fysisk eller psykisk skade ved at blive tilbagegivet, eller hvis børnene giver udtryk for, at de ikke ønsker at blive tilbagegivet. Børnene skal ifølge børnebortførelsesloven have en vis alder modenhed før deres mening tillægges betydning.

(Ø.L.K  20. december 2011 i kære 21. afd. nr. B-3800-11, børnebortførelseslovens §§ 10, stk. 2 og 11, nr. 2 og 3)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik