• Faglig nyhed
 • 12. juni 2012

Folketinget vedtager nye CSR-initiativer

Som del af regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar, Ansvarlig Vækst, har folketinget i dag vedtaget lov om oprettelsen af en ny mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd samt udvidet CSR-rapporteringskravet.

Mægling og klageinstitution

Institutionen gør det muligt at klage over virksomheder, som udviser adfærd, som strider imod de internationale anerkendte principper som FNs Global Compact, FNs retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder. På baggrund af en klage eller af egen drift behandler mæglings- og klageinstitutionen sager om overtrædelser, der vedrører danske virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, uanset hvor overtrædelserne synes at være begået.

Danmark er det første land til at lovfæste en sådan klageinstitution. Klageinstitutionen har ikke juridisk kraft, men man håber at påvirke virksomheders adfærd gennem mægling.

De nærmere regler for mæglings- og klageinstitutionens virksomhed fastsættes ved bekendtgørelse.

Rapporteringskrav på menneskerettigheder og klima

Desuden ændres CSR-rapporteringskravet i årsregnskabslovens § 99 a til udtrykkeligt at omfatte en redegørelse for virksomhedens politikker for at respektere menneskerettighederne og reducere klimapåvirkning. Loven omfatter de ca. 1.100 største danske virksomheder. 

Læs mere i rapporten Ansvarlig vækst

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik