• Faglig nyhed
 • 10. januar 2012

Forsørgertab når begge forældre afgår ved døden samtidig

Sagen handlede om, hvorvidt den erstatning forsikringsselskabet havde udbetalt som forsørgertabserstatning til de efterlevende børn, skulle fordobles i medfør af erstatningsansvarslovens § 14, 2. pkt., hvorefter erstatning til efterlevende børn forhøjes med 100 %, hvis afdøde var eneforsørger.

Spørgsmålet var, om begge forældre, en af forældrene eller ingen af forældrene, kunne anses for at have været eneforsørger, når begge forældre var omkommet på samme tid.

Sagen var henvist til Østre Landsret, fordi det var første gang, at en domstol skulle tage stilling til rækkevidden af § 14, 2. pkt.

Landsretten frifandt selskabet, idet der ikke var grundlag for at fastslå, at den ene af forældrene i et tidsrum overlevede den anden, og ingen af forældrene derfor var eneforsørger på skadestidspunktet. Erstatningen måtte under henvisning til ordlyden af § 14 fastsættes efter 1. pkt.

Det forhold, at udmålingen havde været anderledes efter arbejdsskadesikringsloven, kunne ikke føre til et andet resultat.

(Østre Landsrets dom af 20. december 2011)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik