• Faglig nyhed
 • 13. december 2012

Retten til skifte af dødsbo kan ikke spærres

Østre Landsret slår fast, at et fællesbarn har ret til at få skiftet boet efter sin afdøde mor, da faren dør ni år efter moderens død.

Manden og hustruen, der begge var danske statsborgere, var blevet gift i USA, hvor de havde bopæl under ægteskabet. Parterne havde et fællesbarn, og manden havde et særbarn. Parterne havde oprettet ægtepagt om særeje. Ægtepagten var tinglyst i Danmark.

I forbindelse med at hustruen blev syg af kræft, tog ægteparret ophold i deres sommerhus i Danmark. Hustruen døde kort tid efter. Boet blev ikke skiftet.

Få år efter hustruens død flyttede manden tilbage til Danmark, hvor han boede til sin død ca. fire år efter. Skifteretten udlagde boet til bobestyrerbehandling. I forbindelse med behandlingen af dødsboet efter manden, gjorde parternes fællesbarn gældende, at han ikke havde modtaget arv efter sin mor, og derfor burde have mere af arven i boet efter sin far end faderens særbarn. Bobestyreren lagde til grund, at boet skulle deles lige mellem de to børn, hvilket boopgørelsen også kom til at afspejle. Bobestyrer mente, at fællesbarnets krav var prækluderet (spærret), jf. § 83 i dødsboskifteloven. Fællesbarnet klagede til skifteretten over boopgørelsen.

Skifteretten bestemte, at boets afslutning skulle udsættes, indtil der var klarhed om, hvorvidt der skulle gennemføres et skifte efter hustruens død. Skifteretten fastslog, at fællesbarnets ret til at skifte boet efter sin mor ikke er en rettighed, der kan spærres. Landsretten stadfæstede skifterettens beslutning og krav på skifte kan altså ikke spærres ligesom almindelige fordringer og andre krav. Det samme gør sig gældende for så vidt angår boslodskrav.

(Østre Landsrets kendelse af 25. juni 2012 i kære, 1. afd. Nr. B-1576-12)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik