• Faglig nyhed
 • 18. december 2012

Ny praksis fra Fondsrådet om udskudte skatteaktiver

Fondsrådet har i en afgørelse af 22. oktober 2012 pålagt et børsnoteret pengeinstitut at indregne et skattemæssigt underskud til en lavere værdi baseret på anvendelse af det skattemæssige underskud inden for en tidshorisont på fem år.

Pengeinstituttet havde indregnet et udskudt skatteaktiv i form af skattemæssige underskud i balancen baseret på en forventet udnyttelse af skatteaktivet ved budgetterede positive resultater inden for en periode på ca. otte år.

Fondsrådet fandt, at den relevante periode var tre-fem år, og at der ikke forelå overbevisende dokumentation for, at pengeinstituttet kunne anvende det skattemæssige underskud til den indregnede værdi inden for denne periode. Fondsrådet lagde bl.a. vægt på, at pengeinstituttet for nylig havde haft tab, at der var betydelige forskelle mellem de realiserede resultater og pengeinstituttets budgetter, og at den anvendte nedskrivningsprocent i de fremadrettede budgetter var betydeligt lavere end den faktiske historiske nedskrivningsprocent.

Afgørelsen er relevant for alle selskaber, der aflægger regnskaber efter IFRS, også uden for pengeinstitutsektoren.

Kilde: Fondsrådets afgørelse af 22. oktober 2012.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik