• Faglig nyhed
 • 19. december 2012

Forvaltere af kapitalfonde bliver lovreguleret

Forvaltere af kapitalfonde bliver i fremtiden underlagt omfattende lovregulering og skal ansøge om tilladelse til at drive virksomhed hos Finanstilsynet. Desuden skal forvalteren løbende holde sig i compliance med mange forskelligartede krav.

Som reaktion på finanskrisen fremkom EU-kommissionen med forslag til direktiv om ”Forvaltere af Alternative Investeringsfonde” (AIFM-direktivet). AIFM-direktivet skal være implementeret i dansk ret senest den 22. juli 2013 og pålægger en omfattende lovregulering af forvaltere af kapitalfonde.

Direktivets formål er blandt andet at sikre en ensartet regulering samt gennemsigtighed med forvalterne, ligesom direktivet tilsigter at overvåge eventuelle ukontrollerede forstyrrelser i markedet. Lovforslaget, der skal implementere AIFM-direktivet i dansk ret, er blevet fremsat den 12. december 2012.

AIFM-direktivets regulering
Efter gældende lovgivning skal hverken forvaltere eller kapitalfonde have tilladelse for at virke som investeringsrådgivere eller udføre investeringsservice. Det er således i dag alene forvalterens og kapitalfondenes juridiske form, der reguleres, men ikke selve deres forretningsmæssige virke. Dette bliver dog snart fortid.

Såfremt man som forvalter falder ind under anvendelsesområdet, skal man søge om tilladelse til at forvalte fonde hos Finanstilsynet. Det er vigtigt at bemærke, at tilladelsen til at forvalte kapitalfonde kan fratages forvalteren, såfremt kravene ikke overholdes.

Ansøgningen til Finanstilsynet
I forbindelse med ansøgningen til Finanstilsynet skal en lang række krav opfyldes. Der er tale om indledende krav ved ansøgningen, samt krav der løbende skal overholdes efter opnået tilladelse. I ansøgningen skal forvalteren blandt andet godtgøre, at de ledende personer er kvalificeret til at varetage de fornødne opgaver i forbindelse med forvaltningen af fondene. Desuden stilles en række krav til forvalterens kapitalberedskab. 

Løbende compliance
Managementselskabet skal overholde et omfattende compliance-program. Der er bl.a. tale om regler for 

 • aflønning,
 • implementering af processer for interessekonflikter,
 • risikostyring og
 • likviditetsstyring.

Desuden stilles en række krav til forvalterens organisation, værdiansættelse af fondenes porteføljer, samt regler for delegering af arbejdsopgaver til eksterne enheder, herunder skal udpeges en depositar.

Derudover fastsættes regler om erhvervelser og kontrol med unoterede selskaber, samt i hvilket omfang aktiver fra disse selskaber kan udskilles og/eller frasælges.

I forhold til forpligtelser over for investorerne vil forvalteren i fremtiden være forpligtet til at sikre mere gennemsigtighed, herunder oplyse

 • om markeder, der handles på,
 • instrumenter der handles med,
 • illikvide forretninger,
 • resultater af stresstests,
 • fondenes investeringsstrategier og målsætninger.

Det bemærkes, at der yderligere skal rapporteres jævnligt til Finanstilsynet om lignende forhold.

Se lovforslaget på Høringsportalen
Link til direktivet (Dansk version)

 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik