• Faglig nyhed
 • 20. december 2012

Lov om flere kvinder i ledelsen nu en realitet

Folketinget har den 14. december 2012 vedtaget lovforslaget om ligestilling af kvinder og mænd i ledelsen. Den nye lov introducerer blandt andet måltal og redegørelsespligt i årsrapporten.

Loven har til formål at skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i virksomheders øverste ledelsesorgan, hvilket typisk er bestyrelsen. Den er et led i den plan, regeringen introducerede i foråret 2012 for, hvordan man ved en række lovændringer ville øge andelen af kvinder i ledelsen i de største danske virksomheder.

Loven stiller krav til fastsættelse af måltal og udarbejdelsen af politikker for flere kvinder i ledelsen. Loven er gældende for børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber i regnskabsklasse D samt for store virksomheder, herunder erhvervsdrivende fonde, omfattet af regnskabsklasse C. Med store virksomheder forstås virksomheder, der overskrider to af følgende kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår:

 • en balancesum på 143 mio. kr. 
 • en nettoomsætning på 286 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250

Virksomheder som opfylder to af ovennævnte kriterier, men som har mindre end 50 ansatte, skal ikke udarbejde en politik for at øge repræsentationen af kvinder i ledelsen. Statslige virksomheder og institutioner er underlagt lovgivningen uanset størrelse. Erhvervsstyrelsen vil i samarbejde med væsentlige erhvervsorganisationer udarbejde en vejledning til virksomhederne.

Loven træder i kraft den 1. april 2013. Den nye bestemmelse om afrapporteringspligt i årsregnskabsloven har dog allerede virkning fra den 1. januar 2013. Læs mere om loven her.

Læs loven her.

 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik