• Faglig nyhed
 • 05. december 2012

Brug af Google Adwords i strid med markedsføringsloven

Sø- og Handelsretten slår fast, at det kan være i strid med markedsføringsloven, når virksomheder bruger konkurrenters varemærker eller firmanavne til at linke til egne produkter i forbindelse med brugen af Google Adwords.

AdWords er en service, som søgemaskinen Google udbyder, hvor man kan betale for, at ens hjemmeside viser sig først i søgeresultatet, hvis der bliver søgt på bestemte ord. Man kan dermed målrette markedsføringen af ens hjemmeside mod de forbrugere, som selv aktivt søger efter bestemte ydelser. Men denne praksis kan være i strid med markedsføringsloven, fastslår ny dom. Vælger man at bruge sine konkurrenters firmanavne eller varemærker som AdWords for at generere trafik på egen hjemmeside, kan det ifølge Sø- og Handelsretten være i strid med den danske markedsføringslov.

Den pågældende sag handlede om en dansk udlejer af generatorer og affugtere. Det meste materiel ejes af virksomheden selv, mens større maskiner lejes af andre virksomheder. En af virksomhedens internationale samarbejdspartnere ønskede at indtræde på det danske marked selv og valgte i den forbindelse at købe AdWords, hvor man blandt andet brugte den danske virksomheds firmanavn til at gøre opmærksom på egen hjemmeside med henblik på at få flere kunder, herunder kunder fra den danske samarbejdspartner.

Sø- og Handelsretten vurderede, at denne praksis var i strid med markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik og § 18 om brug af andres forretningskendetegn, og tildelte den danske virksomhed et skønsmæssigt vederlag på 5.000 kr. Det forholdsvist lave beløb skal ses i lyset af, at den føromtalte praksis kun førte til ni besøg på modpartens hjemmeside.

Desuden lagde retten vægt på det tætte samarbejde mellem parterne samt den udenlandske virksomheds klare hensigt om at tage kunder direkte fra den danske virksomhed.

Dommens resultat adskiller sig fra international praksis, hvor man har været tilbageholdende med at anse det for en varemærkekrænkelse, når virksomheder har brugt konkurrenters varemærker eller forretningskendetegn som AdWords. I Danmark har vi imidlertid markedsføringsloven, som giver en supplerende beskyttelse af forretningskendetegn til fordel for rettighedshaverne.

Dommen betyder, at man bør være meget påpasselig, hvis man i Danmark benytter konkurrenters forretningskendetegn som AdWords for at generere trafik på egen hjemmeside.

(Du kan læse hele dommen om brugen af Google Adwords på Sø- og Handelsrettens hjemmeside)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik