• Faglig nyhed
 • 13. september 2011

Husstandsbegrebet i lejeloven

En ven af en lejer anset omfattet af husstandsbegrebet i lejeloven, idet lejligheden benyttedes i fællesskab og der i et vist omfang var fælles husholdning.

 

En lejer lod sin ven flytte ind i lejligheden. Der bestod ikke noget fremlejeforhold mellem lejeren og dennes ven. Udlejeren ophævede efterfølgende lejeforholdet med den begrundelse, at lejeren havde overladt brugen af det lejede til andre end medlemmer af sin husstand.

 

Under sagen i Højesteret gjorde udlejeren gældende, at der skal foreligge en væsentlig og personlig tilknytning, før en person efter lejeloven bliver en del af husstanden.

 

Højesteret bemærkede indledningsvist, at der skal foretages en helhedsvurdering ved bedømmelsen af om, hvorvidt en person hører under husstanden.

 

Ifølge Højesteret var lejerens ven en del af husstanden, da lejligheden blev benyttet i fællesskab, og de i et vist omfang var fælles om husholdningen.

 

(Højesterets dom af 25. august 2011 i sag 97/2010)
Bekendtgørelse af lov om leje

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik