• Faglig nyhed
 • 29. juni 2011

Danske Bedemænd accepterer bøde for at overtræde konkurrenceloven

Danske Bedemænds etiske regler har i tre tilfælde været i strid med konkurrenceloven. Foreningen har erklæret sig skyldig og accepteret en bøde på kr. 400.000 og undgår dermed yderligere strafforfølgning.

Konkurrencerådet fastslog den 22. december 2010, at Danske Bedemænds etiske regler, der ikke tillod bedemænd at anvende priser, gratisydelser og radio- og tv-reklame i deres markedsføring, og brancheforeningens generelle udmeldinger om, at det er i strid med foreningens regler at benytte disse markedsføringsmetoder, er i strid med konkurrencelovens § 6.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har efterfølgende tilbudt Danske Bedemænd at afslutte sagen uden involvering af politi og anklagemyndighed, hvis foreningen vedtog en bøde på kr. 400.000. Dette har foreningen accepteret.

Det fremgår af styrelsens bødeforelæg, at bødestørrelsen følger den praksis, som Højesteret fastslog i dommene mod Danske Busvognmænd og Dansk Juletræsdyrkerforening, hvor begge brancheforeninger blev idømt en bøde på kr. 500.000. Det fremgår også af styrelsens bødeforelæg, at der ved fastsættelsens af bødens størrelse er taget hensyn til, at Danske Bedemænd har ladet sagen afgøre uden retssag ved en administrativ myndighed.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik