• Faglig nyhed
 • 07. december 2011

Rækkevidden af det danske forbud mod short-selling

Afledte finansielle instrumenter - som fx et indeks - hvor danske bankaktier indgår med mindre end 25 % og en enkelt bankaktie ikke indgår med mere end 15 % er ikke omfattet forbuddet mod short-selling.

På baggrund af en anmodning fra Nasdaq OMX og Børsmæglerforeningen har Finanstilsynet den 2. december 2011 offentliggjort tilsynets fortolkning af rækkevidden af forbuddet mod short-selling. Efter tilsynets fortolkning er afledte finansielle instrumenter, som fx OMXC20-indekset, hvor danske bankaktier indgår med mindre end 25 % og en enkelt bankatie ikke indgår med mere end 15 %, ikke omfattet af forbuddet mod short-selling, idet der henvises til, at påvirkning af det underliggende aktiv vurderes at være ubetydeligt.

Nasdaq OMX har i forbindelse med Finanstilsynet behandling af sagen redegjort for, at afledte finansielle instrumenter baseret på OMXC20-indekset ikke kan anvendes til at drive aktiekursen ned. Nasdaq OMX har fremlagt eksempler på anvendelse af OMXC20 futures som instrument til at opnå en kort position i danske bankaktier.

OMXC20-indekset består af de 20 mest handlede danske aktier, hvor Danske Bank og Syd-bank aktien indgår. Bankaktierne vægter pt. med ca. 13 % i indekset.

Det fremgår af Finanstilsynets offentliggjorte fortolkning, at Nasdaq OMX over for Finanstilsynet har oplyst, at investorer benytter futures og optioner baseret på OMXC20-indekset til både risikoafdækning (undtaget fra forbuddet) samt til at handle på en generel forventning til udviklingen på det danske aktiemarked og ikke en enkelt aktie. Det er derfor Nasdaq OMX’s vurdering, at det ikke er realistisk at anvende indekset til alene at shorte bankaktier, da omkostningerne hertil vil være for høje og risikoen vil være for stor, idet resultatet også vil afhænge af kursudviklingen i de 18 øvrige aktier. Til underbygning af dette, har Nasdaq OMX foretaget flere beregninger af forskellige udviklinger i OMXC20-indekset baseret på historiske handelsdata. Finanstilsynet er enig i dette.

Relevante afgørelser om short-selling
Finanstilsynet politianmeldte den 15. august en investor for overtrædelse af forbuddet mod short-selling samt kursmanipulation ved at have solgt bankaktier, som den pågældende investor ikke ejede. Se tidligere nyhed på området publiceret på www.bechbruun.com.

EU-regulering om short-selling på vej
Kommissionen fremsatte i september 2010 et forslag til en forordning om short selling. Finans-tilsynet har oplyst, at der i oktober 2011 blev opnået uformel politisk enighed i EU om forordningen med en forventelig ikrafttræden den 1. november 2013. Forordningen fastsætter oplysningsforpligtigelser i aktier, hvor der skal indberettes til myndighederne, hvis der tages korte positioner på mere end 0,2 % af selskabets aktiekapital. Tages der korte positioner på mere end 0,5 % af aktiekapitalen, skal der ske offentliggørelse til markedet. Der skal i begge tilfælde ske indberetning eller offentliggørelse hver gang positionen forøges med 0,1 %. Derudover er der oplysningsforpligtigelser i forbindelse med korte positioner i statsgældsobligationer samt korte positioner i credit default swaps i statsgældsbeviser.

Udover oplysningsforpligtigelserne i de ovennævnte finansielle instrumenter vil der komme til at gælde et forbud mod at indgå udækkede korte positioner i aktier (dvs. ikke kun bankaktier), statsgældsbeviser og credit default swaps i statsgældsbeviser.

(Finanstilsynets fortolkning af 14. november
Lov om værdipapirhandel § 39 b, bekendtgørelse om short-selling § 2.)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik