• Faglig nyhed
 • 21. december 2011

Manden fik ingen kompensation efter 16 års samliv

Manden havde i betydeligt omfang betalt udgifter til kvindens ejendom under samlivet.

Parterne havde levet sammen i 16 år i kvindens ejendom. Ejendommen blev købt samme år, som parterne flyttede sammen. Det var kun kvinden, som fremstod som ejer af ejendommen i henhold til skødet. Manden var oprindeligt kautionist for lånet i ejendommen, men ved senere låneomlægninger kautionerede han ikke. Mandens indtægt var ca. 3 gange så stor som kvindens indtægt under samlivet. Han havde betalt hovedparten af udgifterne til terminer og forbrug vedrørende ejendommen. Disse udgifter beløb sig til ca. 1,5 mio. kr. for terminer og ca. 760.000 kr. i forbrugsudgifter. Endvidere havde manden betalt 50-100.000 kr. til istandsættelse af ejendommen. Manden krævede 1 mio. kr. i kompensation for betaling af disse udgifter. Kvinden havde betalt en væsentlig del af parternes fælles udgifter, herunder udgifter til den daglige husholdning. Begge parters formuer var steget under samlivet.

Byretten traf afgørelse om et kompensationskrav til manden på 200.000 kr. på baggrund af de betydelige beløb, manden havde betalt i renter og afdrag på kvindens lån i ejendommen.

Landsretten ændrede afgørelsen, idet landsretten ikke mente, der var grundlag for at tilkende manden et kompensationskrav. Landsretten vurderede, at kvinden i væsentlig grad havde bidraget til det fælles underhold på trods af den store forskel i parternes indtægt. Idet der ikke forelå aftaler mellem parterne om tilbagebetaling, og idet manden undervejs i samlivet ikke havde gjort krav gældende mod kvinden for de udgifter, han havde afholdt til ejendommen, anså landsretten mandens betalinger som bidrag til det fælles underhold, hvorefter manden ikke havde krav på refusion. Landsretten fandt, at ejendommens værdistigning i betydelig grad skyldtes udviklingen i ejendomspriserne og ikke mandens betalinger bidrag til eller vedligehold.

Dommen illustrerer, hvor vanskeligt det er at få tilkendt et kompensationskrav i forbindelse med ophævelsen af et samlivsforhold, og hvor vigtigt det er, at ugifte samlevende indgår aftaler med hinanden, der regulerer økonomien under samlivet.

 

(Østre Landsrets dom af 20. juni 2011 i anke 14. afd. nr. B-2421-10)

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik