• Bech-Bruun nyhed
 • 29. marts 2017

Bech-Bruun del af nyt forum: Foreningen for Arealer og Rettigheder i Danmark

Foreningen for Arealer og Rettigheder i Danmark – FARD – der har sekretariat hos Bech-Bruun, er et nystiftet forum, hvor du kan få ny viden om arealer og rettigheder og netværke med ligesindede.

Bech-Bruun har valgt at indgå i samarbejdet med FARD, fordi der har været behov for et forum, hvor man kan udveksle faglig viden og netværke på tværs af faggrænser. Alle, der arbejder med infrastruktur, byudvikling og lignende projekter kan have gavn af de emner, der drøftes.

Formålet med foreningen er at være forum for faglig dialog og samarbejde mellem jurister, landinspektører og andre, som arbejder med eller interesserer sig for juridiske spørgsmål, der vedrører arealer og rettigheder.

Foreningen er stiftet ud fra en tanke om, at arealer og rettigheder skal ses som sin egen ”branche” og ikke blot som dele af andre, større fagområder.Foreningens bestyrelse består blandt andre af formand Søren Højgaard Mørup, professor dr.jur., Aarhus Universitet og to næstformand Sofie Faarup Britze, cand.jur. afdelingsleder for Arealerhvervelse, Vejdirektoratet og Hanne Mølbeck, advokat og partner, Bech-Bruun.

Foreningen har sekretariat hos Bech-Bruun.

Tilmeld dig
foreningens hjemmeside kan du læse mere om foreningen og tilmelde dig. Der er mulighed for både individuelle og kollektive medlemskaber.

Som medlem af foreningen får du gratis adgang til to arrangementer om året og mulighed for sparring med specialister og kolleger inden for arealer og rettigheder.

Medlemsmøde og Generalforsamling
Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 - 20.00 holder foreningen sit første medlemsmøde og generalforsamling.

På medlemsmødet bliver der sat fokus på gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet.

Download invitationen og se det fulde program.

Du kan tilmelde dig arrangementet, når du er blevet medlem af foreningen.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik