• Bech-Bruun nyhed
 • 30. august 2011

Overgang til markedsrente uden omvalg ikke i strid med god skik

Finanstilsynet offentliggjorde i går afgørelse af den 23. august 2011, hvor det konstateres, at et livsforsikringsaktieselskabs overgang fra gennemsnitsrente til markedsrente uden omvalg ikke er i strid med reglerne om god skik.

Industriens Pensionsforsikring A/S ønskede at overgå fra et gennemsnitsrentemiljø til et markedsrentemiljø og rettede derfor henvendelse til Finanstilsynet. Med henvisning til § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder udbad Finanstilsynets sig yderligere information og beregninger om overgangen og oplyste, at sagen skulle forelægges for Det Finansielle Virksomhedsråd.

Det Finansielle Virksomhedsråd konstaterede, at beslutningen kan træffes af overenskomstparterne, og at overgang til markedsrente kan gennemføres på den måde, som Industriens Pension påtænkte. Finanstilsynet tillagde det vægt, at der ikke hos forsikringstagerne var skabt beret-tiget forventning om, at der ikke kunne ske ændringer i pensionsordningen og, at visse grupper ikke generelt ville blive stillet ringere end andre.

Afgørelsen og den forudgående sagshåndtering hos Finanstilsynet er interessant, da den efterlader det indtryk, at Finanstilsynets tilgang til forsikringsselskabers/pensionskassers overgang til markedsrente tilsyneladende er den, at dette kræver forudgående tilladelse fra Finanstilsynet/Det Finansielle Virksomhedsråd.

Ovenstående er værd at være opmærksom på, hvis der efter Finanstilsynets opfattelse er tale om en principiel afgørelse, som afgørelsen og sagens håndtering efterlader indtryk af, idet spørgsmålet rejser sig, hvilke krav Finanstilsynet vil og kan rejse i tilfælde, hvor overgang til markedsrente ønskes gennemført af virksomheder, der efter Finanstilsynets opfattelse er mindre robuste/kapitalstærke, og som ikke har mulighed for med samme styrke at dokumentere eller sandsynliggøre, at overgang til markedsrente sker til fordel for alle, eller hvor dette ikke er tilfældet.

Bech-Bruun har bistået Industriens Pension i forbindelse med sagen og dens håndtering ved Finanstilsynet og Det Finansielle Virksomhedsråd.

Læs hele afgørelsen her

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik