• Artikel

Kystbeskyttelse som en del af den kommunale planlægning

Erhvervsministeren har den 14. november 2017 fremsat et lovforslag til en ændring af planloven, der skal sikre, at landets kommuner fremadrettet skal tænke kystbeskyttelse ind i kommune-og lokalplanlægning.

Lovforslaget skal ses i lyset af, at det forventes, at Danmark i fremtiden vil opleve mere voldsomt vejr, der kan betyde flere skader som følge af oversvømmelser eller erosion på grund af klimaændringer med voldsommere nedbør, kraftigere storme, hyppigere stormflod og kombinationer af disse. Disse vejrhændelser kan pga. udgifter til forebyggelse, afværge og genopretning resultere i et stort økonomisk pres, på såvel den offentlige som den private økonomi.

Ændringsforslaget skal være med til at understøtte kommuner og grundejere i etableringen af omkostningseffektiv og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik