• Artikel

KOMMUNALE GENBRUGSBUTIKKER ER CIRKULÆR ØKONOMI

Af partner i Bech-Bruun, Jacob Brandt.

Bragt i Teknik og Miljø den 22. september 2017.

Ankestyrelsen udtalte sig lige før sommerferien om lovligheden af de kommunale genbrugsbutikker, der i forlængelse af driften af genbrugspladserne sørger for at bringe salgbare genstande tilbage i " cirklen". Ankestyrelsens udtalelse indeholdt en ganske positiv vurdering af kommunernes mulighed for at bidrage til den cirkulære økonomi gennem kommunale genbrugsbutikker.

Sagen udspringer af en henvendelse fra DI vedrørende tre kommunale fællesskabers modtagelse og salg af genstande fra borgere, evt. efter en vis bearbejdning.

Kan kommuner og kommunale fællesskaber i genbrugsbutikker sælge (1) affald, som er forberedt med henblik på genbrug? og/ eller (2) genstande, som er afleveret på genbrugspladsen med henblik på direkte genbrug. Derudover er der en særlig problematik omkring elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), idet udstyret er undergivet producentansvar, når det bliver til affald (WEEE).

MILJØSTYRELSEN UDTALTE SIG OM MILJØRETTEN
Tilbage i oktober 2016 var Miljøstyrelsen på banen. I en relativ kort og klar udtalelse tilkendegav Miljøstyrelsen, at WEEE afleveret på genbrugspladsen skulle afleveres til producenterne. Affald skulle i lyset af affaldshierarkiet forberedes med henblik på genbrug, mens der ikke i affaldsbekendtgørelsen - eller anden regulering under Miljø-og Fødevareministeriet - var hjemmel til at håndtere genstande afleveret med henblik på direkte genbrug.

ANKESTYRELSEN ANVENDTE KOMMUNALRETTEN
Ankestyrelsen tilsluttede sig naturligvis Miljøstyrelsens synspunkter.

Kommunalfuldmagtsreglerne blev herefter anvendt til inden for disse rammer at fastlægge nogle principper for omfanget af de kommunale bestræbelser på, at affaldet bliver egnet til genbrug samt salget heraf.

Det er imidlertid kommunalretten, der sikrer det lidt bredere grundlag for genbrugsbutikkerne, fordi Ankestyrelsen vurderer, at kommunalfuldmagtsreglerne gør det muligt for de kommunale og fælleskommunale at modtage genstande, herunder EEE, med henblik på direkte genbrug, " når det sker som en naturlig afrunding af kommunens opgaver på affaldsområdet, herunder opgaven med at forebygge affald".

Umiddelbart må den citerede formulering lidt populært tages til udtryk for, at Ankestyrelsen ikke synes, at vi skal være så formelle omkring indehaverens intentioner, når genstande bringes til genbrugspladsen.

Med andre ord må udtalelsen tages til udtryk for, at kommuner og kommunale fællesskaber kan bringe de genstande tilbage i cirklen, som borgere og virksomheder afleverer på genbrugspladsen, og at hjemlen hertil med afsæt i de kommunalretlige regler om accessorisk virksomhed findes i kommunens opgave med at drive genbrugspladsen.

Lidt vanskeligere er det at se, at kommunerne i medfør af miljøretten skulle have til opgave at forebygge affald, og at det skulle kunne begrunde modtagelse af genstande til direkte genbrug.

Kommunernes hjemler i miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen vedrører alene affaldshåndtering - hvis affald forebygges, er det aldrig blevet til affald.

Affald skulle i lyset af affaldshierarkiet forberedes med henblik på genbrug, mens der ikke i affaldsbekendtgørelsen - eller anden regulering under Miljø-og Fødevareministeriet - var hjemmel til at håndtere genstande afleveret med henblik på direkte genbrug.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik