• Artikel

Tag et kritisk tjek af nye omvurderinger

Af partner i Bech-Bruun, Kaspar Bastian

Bragt i Børsen den 7. marts. 2018.

Ejendomsejere, der modtager omvurderinger, bør give omvurderingen et kritisk tjek og overveje, om der er grund til at klage over omvurderingen.

Skat udsender i disse uger omvurderinger af faste ejendomme, hvor der siden seneste almindelige ejendomsvurdering er sket ændringer.

Det drejer sig om ejendomme, hvor der er sket ændringer af grundareal som følge af tilkøb eller frasalg, opførelse af nybyggeri eller tilbygninger, nedrivning af bygninger, ændringer i ejendommens anvendelse eller i planforholdene (eksempelvis ny eller ændret lokalplan) og lignende ændringer, som vil kunne påvirke grundlaget for ejendomsvurderingen.

Omvurderingernes formål
Formålet med omvurderingerne er at sikre, at ejendomsvurderingerne så vidt muligt er i overensstemmelse med ejendommens aktuelle stand og anvendelse, sådan at det sikres, at ejendomsvurderingerne er så retvisende som muligt. Dette er også forklaringen på, at der - selvom foretagelsen af de almindelige ejendomsvurderinger er stillet i bero, indtil det nye ejendomsvurderingssystem træder i kraft - fortsat laves omvurderinger.

Krølle på reglerne
Det er ejendommens stand pr. 1. oktober 2017, der bliver lagt til grund for omvurderingen.

Dog er der den lille krølle på reglerne, at omvurderingen - som følge af fastfrysningen af ejendomsvurderingerne - foretages efter det prisniveau, der var gældende på tidspunktet for den senest forudgående almindelige vurdering.

For ejerboliger sker omvurderingen derfor efter prisforholdene pr. 1. oktober 2011, mens omvurderingen for erhvervsejendomme sker efter prisforholdene pr. 1. oktober 2012.

Konsekvenser af omvurdering
For erhvervsejendomme har omvurderingen - på samme måde som ved de almindelige ejendomsvurderinger - betydning for den fremtidige betaling af grundskyld og betaling af dækningsafgift.

For ejerboliger har omvurderingen betydning for fremtidig betaling af ejendomsværdiskat og grundskyld.

Omvurderingen kan desuden få betydning ved betaling af tinglysningsafgift og beskatning ved et fremtidigt salg af ejendommen eksempelvis i forbindelse med et generationsskifte.

Der er derfor al mulig grund til at se nærmere på konsekvenserne af omvurderingen, og - hvis omvurderingen vil eller må forventes at føre til en øget beskatning - give omvurderingen et kritisk tjek og overveje, om der er grundlag for at indgive en klage.

Dette kan være særligt relevant, hvis der er tale om en dækningsafgiftspligtig erhvervsejendom, eller hvis der planlægges et generationsskifte af ejendommen i den ikke så fjerne fremtid.

For så vidt angår grundskyld og ejendomsværdiskat skal det ved overvejelserne om omvurderingens konsekvenser tages i betragtning, at en højere ejendomsvurdering ikke nødvendigvis resulterer i en øget beskatning og skattebetaling i praksis. Det er en konsekvens af skattestoppet vedrørende ejendomsværdiskatten og loftet vedrørende stigninger i grundskylden.

De konkrete forhold kan derfor komme til at spille en afgørende rolle ved vurderingen af, om der bør klages over omvurderingen.

Klagefristen
En klage over omvurderingen skal indgives senest 1. juli 2018.

Det er vigtigt, at klagen indsendes rettidigt, da det efter klagefristens udløb som absolut hovedregel ikke længere vil være muligt at få omvurderingen nedsat eller ændret.

Det kritiske tjek af omvurderingen og overvejelserne om klage bør derfor ske i løbet af foråret.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik