• Artikel

Så er de her: Byggeriets nye standardvilkår

Af senioradvokat i Bech-Bruun, Kirstine Brouer Seedorff.  

Bragt i Børsen den 27. juni 2018.

Bevæger man sig inden for bygge- og anlægssektoren, kan AB-reformen næppe være gået under nogens radar.

Det nye AB-system kommer til at afløse de nu gældende aftaledokumenter, AB 92, ABT 93 og ABR 89, der udgør det juridiske fundament for stort set alle offentlige og private byggerier. De nye dokumenter indeholder en række ændringer og nyskabelser, der kommer til at få stor betydning for fremtidige kontraktforhold i bygge- og anlægssektoren.

For mindre end en uge siden blev AB 18 og ABR 18 offentliggjort i deres endelige form efter mere end tre års udvalgsarbejde.

Dokumenterne blev offentliggjort i en bekendtgørelse sammen med ABT 18, fire appendikser og forenklede versioner af AB og ABR, der for første gang så dagens lys.

Harmonisering
Med det nye AB-system er der sket en harmonisering af strukturen og systematikken i grunddokumenterne, AB 18, ABT 18 og ABR 18, hvilket blandt andet har til hensigt at sikre en bedre regulering af samspillet og grænsefladerne mellem de involverede aftaleparter. Ud over at dokumenterne introducerer en række egentlige nyskabelser, er der langt hen ad vejen tale om en implementering af hidtidig praksis fra Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg. På den måde er AB-dokumenterne gjort langt mere selvbærende og brugervenlige.

Som en praktisk nyskabelse introducerer det nye AB-system fire appendikser (APP), der kan tilvælges som supplement til grunddokumenterne. Endelig introduceres forenklede versioner af AB og ABR.

AB 18-systemet består af følgende ni aftaledokumenter:

AB 18: Kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om udførelse af bygge- og anlægsarbejder eller mellem en entreprenør og dennes underentreprenører.

ABT 18: Kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om projektering og udførelse af en totalentreprise.

ABR 18: Kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes rådgivere - typisk en arkitekt eller ingeniør - eller aftaler mellem en entreprenør og dennes rådgivere.

APP Projektoptimering: Tillæg til AB 18 og ABR 18, hvor entreprenøren har til opgave at gennemgå det udbudte projekt og komme med forslag til optimering med hensyn til tid, pris og kvalitet.

APP Projektudvikling: Tillæg til AB 18 og ABT 18, hvor entreprenøren har til opgave at medvirke ved udvikling af projektet ved tidlig inddragelse af dennes kompetencer i forbindelse med rådgiverens projektering.

APP Driftskrav: Tillæg til AB 18 og ABT 18, hvor der stilles krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne, som først kan konstateres opfyldt under en driftsperiode efter afleveringen. APP Incitamenter: Tillæg til AB 18, ABT 18 og ABR 18, hvis der ønskes aftalt bonus under særlige betingelser.

AB Forenklet: Tiltænkt mindre bygge- og anlægsarbejder, i relation til omfang, tid og økonomi eller arbejder, der er relativt enkle i forhold til arbejdets karakter eller organisering.

ABR Forenklet: Tiltænkt teknisk rådgivning uden projektering eller projektering i mindre omfang.

Behov for implementering
De nye vilkår finder anvendelse, når det er vedtaget mellem parterne. Vilkårene kan derfor i princippet tages i brug allerede nu.

AB-udvalget anbefaler imidlertid, at de nye regelsæt først tages i brug ved aftaler, der indgås 1. januar 2019 eller senere. Det skyldes behovet for implementering af reglerne særligt hos branchens organisationer og virksomheder - en proces, der forventes at blive omfattende og kræve en stor fælles indsats.

Flere bygherrer, entreprenør- og rådgivervirksomheder er allerede i færd med at forberede afvigelser og tilføjelser til de nye vilkår.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik