• Artikel

Plads til delebiler på private ejendomme

Af Henrik Westermann, senioradvokat i Bech-Bruun og Babak Eftekhari, advokat i Bech-Bruun.

Bragt i Børsen den 21.februar 2018.

Deleøkonomi er i dag et udbredt fænomen, som berører flere og flere almindelige mennesker.

De fleste vil associere deleøkonomi med tjenester som Airbnb og Uber, men i dag findes der deleøkonomiske tjenester, som spænder bredt lige fra deling af genstande, services og viden til deling af transport. Deling af transport sker f.eks. gennem delebiltjenester. Delebiltjenester omfatter både de traditionelle delebilsklubber men også biludlejning på minutbasis.

I Storkøbenhavn er der to store udbydere af minutbiler, Green Mobility og det Arriva-drevne Drivenow.

Både delebilsklubberne og udbyderne af minutbiler benytter sig bl.a. af dedikerede parkeringspladser, hvor bilerne dels kan findes af næste bruger, og hvor elektriske biler kan oplades.

Der er mange fordele ved delebilskoncepterne. De øger bæredygtigheden og mindsker trængslen og behovet for parkeringspladser i forhold til flere borgere med egen bil.

Samtidigt giver de borgerne adgang til et nemt, fleksibel og billigt transportmiddel som alternativ til egen bil eller offentlig transport.

Behov for pladser til delebiler
Selvom delebilskoncepterne mindsker det samlede behov for parkeringspladser, har delebilerne som nævnt behov for et antal dedikerede pladser.

For at brugerne ikke skal få for langt til en delebilsplads, er der behov for at etablere pladser, der er jævnt fordelt i byerne.

Her har borgerne, delebilstjenesterne og kommunen fælles interesser, men da der også er efterspørgsel efter almindelige, offentlige parkeringspladser, kan det være svært at opfylde alles ønsker.

Lad private levere flere pladser
Allerede i dag har flere delebilstjenester aftaler om parkering på private parkeringsarealer, men potentialet er langt fra udtømt.

Kommunerne kan medvirke til at aktivere dette potentiale ved at tænke delebilskoncepterne ind i kommunens administration af parkeringskravene ved byggesager.

Det er et krav, at der på en ejendoms område udlægges tilstrækkeligt areal til parkering af biler mv. i forhold til anvendelsen af bygningen.

Men kravet varierer fra kommune til kommune, og i den enkelte kommune varierer kravet afhængigt af lokalområdets karakter, herunder om området er godt dækket med offentlige transportmidler.

Også områder udlagt til kollegie- eller plejeboliger har ofte lavere parkeringskrav, antageligt da beboerne i sådanne boliger sjældnere har deres egen bil.

Kommunerne kan være med til at give fornuftige rammevilkår for delebiler ved at give ejendomsejere mulighed for at reducere antallet af parkeringspladser på deres ejendomme mod at etablere delebilspladser.

Kan sænke parkeringkravet
Det kan for eksempel være for ejendomme udlagt til kollegie- og ungdomsboliger eller for ejendomme med en høj andel af lejligheder egnet til singler. Mange af den type beboere har nemlig ikke egen bil og kan ofte have stor glæde af let adgang til et delebilskoncept.

For sådanne ejendomme er det ikke ualmindeligt at kræve en parkeringsplads pr. 200-300 kvadratmeter bebyggelse. Kommunen kunne her lade ejeren reducere antallet af pladser til for eksempel en pr. 400 kvadratmeter bebyggelse, mod at et passende antal parkeringspladser dedikeres til delebilstjenester og indrettes til opladning af elbiler.

Fra udlandet kendes lignende tanker, idet man bl.a. i Storbritannien kan reducere kravet til parkeringspladser, mod at brugerne af ejendommen tilbydes alternative transportløsninger.

 

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik