• Artikel

Er vi klar til hotellejligheder?

Af senioradvokat i Bech-Bruun, Henrik Westermann.

Bragt i Børsen den 31. januar 2018.

I Danmark har vi sammenlignet med internationale forhold kun få udbydere af hotellejligheder, men meget ser ud til, at det vil ændre sig i de kommende år.

Dels udvider de relativt få danske aktører for tiden, og dels er flere udenlandske aktører begyndt at se mod Danmark.

Hotellejligheder kan have flere navne og kaldes f.eks. også long stay apartments. Uanset navnet dækker det som regel over møblerede lejligheder, som typisk lejes for perioder på mellem nogle uger og op til 12 måneder.

Mange bevæggrunde
Der kan naturligvis være mange bevæggrunde for en beboer til at vælge en sådan lejlighed. En typisk beboer kan være en udenlandsk specialist, som skal arbejde i en dansk virksomhed i en kortere periode, men det kan f.eks. også være en person, som har brug for noget midlertidigt i forbindelse med et sammenbrud i et parforhold.

Det er klart, at lejen for hotellejligheder er højere end for tilsvarende ordinære lejligheder, men for en beboer vil det meget vel kunne betale sig, når beboeren sparer omkostninger til møblering og istandsættelse ved fraflytning. I forhold til et hotelværelse er en hotellejlighed typisk billigere, og det kan i hvert fald give beboeren en øget komfort at have den ekstra plads, en hel lejlighed muliggør.

Reglerne er ikke på plads
Selvom der er efterspørgsel på hotellejligheder hos potentielle beboere, og selvom udbyderne som nævnt kommer på banen i større omfang, går det meget langsomt med at få etableret de nødvendige hotellejligheder.

Én af årsagerne hertil er, at reglerne i Danmark ikke tager højde for hotellejlighederne, således at den komplicerede danske regulering af boligmarkedet forhindrer nogle af de muligheder, som der er behov for.

Flere love
Hvis man skal etablere en hotellejlighed i Danmark, skal man forholde sig til flere forskellige love med hver deres forskellige formål og hver deres forskellige definitioner.

For eksempel benyttes begreberne bolig, helårsbeboelse og lejlighed ikke med samme betydning i de forskellige love.

Hvis man f.eks. bygger en helt ny ejendom med hotellejligheder, kan man af hensyn til boligreguleringsloven være nødt til at sørge for udelukkende at udleje til midlertidig benyttelse uden folkeregistertilmelding. Det er åbenbart uhensigtsmæssigt, hvis en beboer har brug for at kunne tilmelde sig folkeregistret.

Et andet eksempel på et uhensigtsmæssigt sammenstød af regler er, at ejeren af en lejlighedsejendom beliggende i et område lokalplanlagt til helårsbeboelse er afskåret fra at foretage udlejning på dags- eller ugebasis i de perioder, hvor lejligheden er tom af anden årsag.

For mange almindelige udlejere er dette ikke et stort problem, men det er uhensigtsmæssigt netop for udbydere af hotellejligheder, hvor det giver god mening at blande længere og kortere ophold i samme bygning.

Hvad skal der til?
I første omgang er det ikke nødvendigt med de helt store reformer for at rette op på de eksisterende uhensigtsmæssigheder.

De fleste problemer kan løses, hvis kommunerne i kommuneplaner og lokalplaner forholder sig konkret til, hvor det vil være hensigtsmæssigt at etablere hotellejligheder.

Ud over at forbedre vilkårene for udbydere af og beboere i hotellejligheder vil en sådan proaktiv tilgang fra kommunernes side også medvirke til at sikre, at hotellejlighedernes placering er indpasset i kommunens overordnede planhensigt.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik