• Artikel

Ejendomsvurderingerne udskydes

Af partner i Bech-Bruun, Anders Oreby Hansen.

Bragt i Børsen den 30. maj 2018.

KLUMME: Skatteministeriet har valgt at udskyde de længe ventede nye ejendomsvurderinger yderligere, så de nu forventes at være klar i januar 2019 og blive offentliggjort løbende for ejerboliger.

For erhvervsejendomme sættes vurderingsterminen til 1. januar 2020. Ejendomsvurderingerne skulle ellers have ligget klar i efteråret 2018, så de kunne danne grundlag for beskatningen i 2019.

Udskydelsen skal blandt andet sikre, at systemet, som ligger til grund for vurderingerne, fungerer efter hensigten. Dette opnås blandt andet ved, at tiden frem til 1. januar bruges på at teste det nye it-system.

Valget om ikke at udsende alle vurderingerne ad én omgang, men gøre det i etaper, betyder blandt andet, at de mange henvendelser (og klager), som Skat forventer at modtage, ikke skal håndteres på én gang - men at Skat får mulighed for at gøre dette løbende.

Positiv forsigtighed
Selvom det sjældent giver anledning til hyldest, når tidsrammen for offentlige projekter forlænges, er ejendomsvurderingerne af så væsentlig betydning for mange danskeres privatøkonomi, at en omhyggelig tilgang bør opmuntres.

Giver god mening
Efter flere år med forkerte og fastfrosne vurderinger - og i betragtning af det omfattende arbejde, der har været forbundet med genoplivning af de offentlige vurderinger - giver det god mening ikke at forhaste implementeringen, men derimod tage sig den fornødne tid til at sikre, at alt nu også er, som det skal være.

Man kan så have det stille håb, at tiden bruges fornuftigt, da ingen er tjent med et nyt system, der ikke virker. De nye regler indebærer en længere indefrysning af eventuelle stigninger i de ejendomsrelaterede skatter, og derfor forekommer lidt længere ventetid at være en overkommelig pris for brugbare resultater.

Tiden må så vise, om Skatteministeriet har forvaltet udskydelsen fornuftigt.

Kommende ejendomssystem
De nye ejendomsvurderinger er en del af en større omdannelse af ejendomsbeskatningssystemet, som har været undervejs de seneste år, efter at det tidligere system modtog kraftig kritik, da vurderingerne sjældent afspejlede den faktiske værdi. Det er ambitionen, at de nye vurderinger i højere grad skal stemme overens med markedsværdien af ejendommen.

Dette paradigmeskifte skal man være opmærksom på, da det i en række situationer kan have en særlig betydning, f.eks. i forbindelse med forældrekøb. Her har de tidligere lavere vurderinger i visse tilfælde givet gunstige vilkår for f.eks. forældres køb og senere salg af især lejligheder til deres børn til op til 15 pct. under den offentlige vurdering.

De nye vurderinger kan betyde, at denne fremgangsmåde fremadrettet vil være mindre attraktiv end hidtil, da det forventes, at vurderingen for størstedelen af f.eks. ejerlejlighederne i de større byer vil stige markant.

Klager over vurderinger
I forbindelse med suspenderingen af de offentlige ejendomsvurderinger i 2013 blev klageadgang også suspenderet.

Muligheden for at klage over ejendomsvurderinger vil blive genoptaget i forbindelse med udsendelse af de nye vurderinger. Det vil være muligt at klage over både vurderingen fra 2019 og de videreførte vurderinger for 2012-2018.

Uanset hvilket år, man ønsker at klage over, er fristen tre måneder efter modtagelsen af vurderingen i 2019. Da vurderingerne udsendes løbende, vil tidspunktet ikke være ens for alle.

For ejendomme, der er blevet omvurderet pr. 1. oktober 2017, skal der dog indgives klage til Skat inden 1. juli 2018.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik