• Artikel

Planloven i kampen mod rockerborge

Af partner i Bech-Bruun, Torben Brøgger.

Bragt på Børsen den 23. august 2017.

En rockerborg i et boligområde skaber ofte utryghed og medfører typisk en række gener for naboerne i området, såsom larm og truende adfærd.

Politikerne har derfor i en årrække haft fokus på at styrke indsatsen over for rockerborge.

I 2015 nedsatte regeringen et Rockerborg- udvalg, hvis arbejde blandt andet har resulteret i en ny rockerborgslov. Med den nye rockerborgslov, der trådte i kraft 1. juli 2017, er det blevet muligt for kommunerne under visse betingelser at forbyde, at en ejendom anvendes som samlingssted for bandegrupper.

Dette kan sammen med en række andre tiltag være med til at løse de lokale problemer med rockerborge.

Ændringer i planloven
Rockerborgsloven medfører desuden ændringer i Planloven, så kommunerne nu kan forlange, at en ejendoms bruger oplyser, hvem der i øvrigt er bruger af ejendommen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af sager om nedlæggelse af forbud eller lovliggørelse af et ulovligt forhold.

Endvidere åbner Rockerborgloven for, at kommunens personale og politiet kan kræve adgang til en ejendom, der er omfattet af et samlingsstedsforbud uden retskendelse, hvis det er nødvendigt for at sikre overholdelsen af forbuddet.

Dette er med til at sikre en effektiv håndhævelse af kommunernes samlingsstedforbud.

Retssikkerhedsloven
Bestemmelser om oplysningspligt og adgang til en ejendom uden retskendelse skal administreres i overensstemmelse med lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (Retssikkerhedsloven).

På baggrund af Rockerborgudvalgets arbejde har Erhvervsstyrelsen i juni 2017 sendt en vejledning til kommunerne.

Vejledningen har til formål at beskrive, hvilke muligheder kommunerne har for at anvende planloven i kampen mod eksisterende og nye rockerborge.

Vejledningen om anvendelse af planloven i sager om rockerborge indeholder blandt andet eksempler på lokalplanbestemmelser, som rockerborge ofte vil være i strid med, og beskriver desuden kommunernes adgang til at modsætte sig en påtænkt rockerborg.

Herudover berører vejledningen også kommunernes mulighed for at foretage ekspropriation, håndhæve privatretlige servitutter, føre tilsyn, besigtige m.v.

Vigtigt at tænke bestemmelser ind
Man kan ikke i en lokalplan forbyde rockerborge, men rockerborge kan være i strid med lokalplanbestemmelser vedrørende anvendelse af ejendomme eller bygningers udseende og hegnsforhold.

Det er derfor vigtigt, at kommunerne i deres arbejde med nye lokalplaner og ændringer i eksisterende lokalplaner tænker sådanne "rockerborgforebyggende" bestemmelser ind.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik