• Artikel

Moms på udgifter til at forbedre en andens faste ejendom kan trækkes fra

Af Thomas Frøbert, partner i Bech-Bruun 

Bragt i Børsen den 15. november 2017. 

KLUMME: Moms er normalt ikke en udgift, som belaster "almindelige" virksomheder, fordi virksomhederne generelt har ret til at fratrække momsen af udgifter, der er forbundet med salg af virksomhedens produkter. Eksempelvis kan moms på omkostninger til produktionsudstyr normalt trækkes fra. Omvendt vil der normalt ikke være fradrag for moms af udgifter, der ikke kan henføres til salg af virksomhedens produkter. Der vil herved ikke være fradrag for moms på køb af visse gaver.

I en ny dom har EU-Domstolen bestemt, at virksomheder også kan fradrage momsen af udgifter, der minder meget om gaver. I dette tilfælde en renoveringsudgift.

Sagen handlede om et investeringsselskab, som havde bygget ferielejligheder, der skulle anvendes til momspligtig udlejning. For at byggeriet kunne tilsluttes det kommunale spildevandspumpesystem, var det nødvendigt at foretage en renovering af anlægget. Investeringsselskabet betalte for istandsættelsen af kommunens spildevandspumpesystem og trak herefter momsudgiften vedrørende renoveringsarbejdet fra.

Nu opstod spørgsmålet så, om selskabet var berettiget til at fratrække momsen af renoveringsudgiften. Udgiften kunne nemlig også anses for en "gavelignende" disposition, som var afholdt til at forbedre kommunens ejendom, fordi kommunen fik leveret ydelsen gratis.

Inden EU-Domstolen afsagde dom, blev sagen forelagt Generaladvokaten, som udtalte, at momsen af renoveringsudgiften ikke kunne fratrækkes, fordi den ikke kunne henføres til investeringsselskabets momspligtige udlejningsvirksomhed. I stedet mente General-advokaten, at udgiften kunne henføres direkte til renoveringsydelsen, som kommunen reelt fik leveret gratis.

"Ekstra" udgifter er momspligtige
Domstolen er uenig i Generaladvokatens udtalelse. Den konkluderer ganske klart, at en virksomhed har ret til at trække moms fra, når udgiften afholdes for at opnå momspligtige indtægter, og når udgiften ikke beløbsmæssigt går ud over, hvad der er nødvendigt for, at virksomheden kan udøve sin normale aktivitet.

Konkret betyder det, at virksomheden for at få fradrag for moms kun skal bevise, at udgiften er afholdt med henblik på at opnå momspligtige indtægter. Det har altså ingen indvirkning på retten til fradrag, at udgiften - set fra kommunen - også kunne ses som en foræring.

At udgiften ikke beløbsmæssigt må gå ud over, hvad der er nødvendigt for, at virksomheden kan udøve sin normale aktivitet, betyder, at momsen på udgifter, der overskrider denne grænse, ikke kan trækkes fra. En sådan "ekstra" udgift mangler nemlig tilknytning til virksomhedens momspligtige indtægter. Dette gør ekstraudgiften til en ren gaveudgift, som ikke kan anses for at være afholdt i forbindelse med salg af virksomhedens produkter.

I sagen var der ingen tvivl om, at renovering af spildevandspumpesystemet var nødvendigt for at gennemføre bygningsprojektet, og at de senere indtægter fra udlejningen af ferielejlighederne ville dække den afholdte renoveringsudgift. Derfor havde virksomheden bevist, at den havde afholdt renoveringsudgiften med henblik på at opnå momspligtige indtægter.

Dommen medfører, at virksomheder ikke skal påregne et momstab ved byggeprojekter, hvor der uden vederlag afholdes udgifter til forbedring af f.eks. kommunal ejendom, selvom kommunen ikke bliver part i en senere transaktion med virksomheden.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik