• Artikel

Endelig har vi nem adgang til ejendomsoplysninger

Af partner i Bech-Bruun, Per Bjerg Christensen.

Bragt på Børsen.dk den 7. juli 2017.

KLUMME: En række statslige og kommunale registre registrerer i dag forskellige oplysninger om fast ejendom. Oplysningerne er ikke altid samlet og skal rekvireres fra forskellige registre som fx matrikelregistret, BBR-registret, Statens Salgs- og Vurderingsregister, Tingbogen mv.

Oplysningerne kan tilgås på en række forskellige hjemmesider herunder www.ois.dk, www.boligejer.dk, www.tinglysning.dk m.fl., og det kan være besværligt og tidskrævende at finde de informationer, man har brug for om en given fast ejendom.

De færreste er sikkert klar over, at hvis salget af en ejendom er registreret i Statens Salgs- og Vurderingsregister, så kan en ejendoms tidligere salgspriser tilbage til år 1992 i dag findes ved at besøge www.ois.dk. Dette gøres ved at fremsøge en specifik ejendom i adressefeltet og ellers herefter ved at navigere i en række underkategorier.

Fremover vil sådanne enkeltvise oplysninger være betydelig nemmere og hurtigere at tilgå.

Fra 2. kvartal af 2018 lanceres Datafordeleren, som er én samlet offentlig portal. Det vil få mærkbar betydning for private virksomheder, borgere og myndigheder, der vil få nem og fri adgang til bl.a. oplysninger om salgspriser, ejendomsvurderinger, energimærker, tilstandsrapporter og matrikeloplysninger, der fx anvendes i forbindelse med opførelse, overdragelse og administration af fast ejendom.

Det vil forventeligt betyde hurtigere sagsbehandling i kommunerne og større kvalitet i de offentligt tilgængelige ejendomsoplysninger, når der sker en samordning af de grunddata, der ligger i de offentlige registre. De nye tiltag må også betyde, at vi får større sikkerhed for, at oplysningerne er korrekte, opdaterede og uden mangler, da de offentlige registre fremover skal snakke sammen.

Portalen kan derudover betyde færre udgifter og ressourcer forbundet med indhentning af oplysninger, færre indberetninger at foretage og mindre behov for opbevaring af offentlige ejendomsoplysninger i interne systemer. Altså en række positive virkninger for både brugere og leverandører.

Dog ikke helt uden omkostninger
Som et led i samordningen af de offentlige registre, skal Geodatastyrelsen også som noget nyt stå for al grundlæggende registrering af fast ejendom i et nyt register, "Matriklen", herunder også registrering af ejerlejligheder og bygninger på lejet grund.

Når der fremover sker registrering i Matriklen ved Geodatastyrelsen kan der som noget nyt opkræves gebyrer herfor. Det kan betyde, at det fremover ikke længere er omkostningsfrit at registrere ejerlejligheder og bygninger på lejet grund, når registreringen ikke længere sker i Tingbogen.

Et ellers velfungerende system ændres herved til en fordyret løsning, der desuden må forvente at medføre længere sagsbehandlingstid hos Geodatastyrelsen. Særligt de større boligprojekter vil fremover blive hårdt ramt grundet betydelige ekstraomkostninger ved en eventuel efterfølgende opdeling af sådanne projekter i ejerlejligheder, hvilket ikke er særlig hensigtsmæssigt.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik