• Artikel

Dystre udsigter for mediation i byggebranchen?

 Af Jens Hjortskov, partner i Bech-Bruun (konfliktløsning

Bragt i Børsen den 18. oktober 2017.

KLUMME: Man har de senere år bestræbt sig på at udbrede kendskabet til mediation som metode til at løse konflikter i bygge- og anlægsbranchen. Mediation går kort fortalt ud på, at en mediator, der bedst kan betegnes som en neutral opmand, bistår parterne med selv at nå frem til en forligsmæssig løsning af deres uoverensstemmelser.

Det er af Mediationsinstituttet vurderet, at byggekonflikter koster byggebranchen i omegnen af 2,2 mia. kr. om året. Mediationsinstituttets undersøgelser peger også entydigt på, at mediation skaber resultater for de parter, der forsøger at løse konflikter gennem mediation, og at udgifterne forbundet hermed er væsentligt lavere end traditionel tvisteløsning. Hertil kommer, at de fleste, der har gennemført mediation, har tilkendegivet at være positive overfor mediation som konfliktløsningsmetode.

Forstemmende virkelighed
De positive udmeldinger om mediation giver ubetinget anledning til optimisme. Udmeldingerne er så entydigt positive, at man skulle tro, at de positive vibrationer allerede er slået igennem i byggebranchen, og at antallet af mediationssager er eksploderet. Dette er imidlertid langt fra tilfældet. Stort set alle aftaler om udførelse af bygge- og anlægsopgaver i Danmark indgås på baggrund af de såkaldte Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed. Ifølge AB-reglerne skal tvister mellem parterne løses ved Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg (VBA) i form af enten syn og skøn, sagkyndig beslutning eller voldgift. Mediation er derimod slet ikke nævnt som konfliktløsningsmetode.

I 2004 vedtog VBA regler for mediation. Anvendelsen kræver, at parterne er enige herom. Med de senere års positive tilkendegivelser vedrørende mediation skulle man tro, at antallet af mediationssager ved VBA er stærkt stigende. Det er bare ikke tilfældet. Helt nye oplysninger viser, at der siden 2004 er oprettet under 20 mediationssager ved VBA. Dette skal sammenholdes med antallet af syns- og skønssager og voldgiftssager, der i samme periode kan opgøres i mange tusinder.

Hvordan løses problemet?
Selvom byggeriets parter altså udtaler sig positivt om mediation, er der stort set ingen, der ønsker at gøre brug af det som konfliktløsningsmetode. De nugældende konfliktløsningsmetoder i byggebranchen, der primært centrerer sig om anlæggelse af voldgiftssag og gennemførelse af syn og skøn, er så fasttømrede, at der skal helt andre værktøjer end gode analyser til for at ændre de fastgroede vaner. Den mest oplagte måde at gøre dette på ville være at ændre AB-reglerne, således at parterne er forpligtet til at søge deres konflikter løst gennem mediation, medmindre de i forbindelse med entrepriseaftalens indgåelse har frasagt sig mediation. Den nuværende ordning for mediation er ganske simpelt ikke tilstrækkelig.

Der er gode erfaringer fra udlandet med at introducere nye konfliktløsningsprocedurer på denne måde.

Hvis opbakningen er reel, er det derfor en oplagt mulighed, at det udvalg, der i 2015 blev nedsat for at revidere AB-reglerne, og som forventes at offentliggøre nye AB-regler i maj 2018, ændrer de nuværende regler om tvisteløsning i AB-reglerne og introducerer en form for obligatorisk mediation direkte i de nye AB-regler.

Kun hvis det sker, er det realistisk at tro, at mediation inden for en årrække vil kunne blive byggebranchens foretrukne konfliktløsningsmetode.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik