• Artikel

EJENDOMME OG SKAT: Værdiansættelse ved ejendomssalg

Af senioradvokat i Bech-Bruun, Peter Nordentoft.

Bragt i Jyllands-Posten den 30. januar 2018. 

Ved salg af ejendomme mellem nærtstående kan der ikke altid opnås nedslag i handelsværdien på grund af udlejning.

Københavns Byret har i en ny dom afvist, at et selskab kunne sælge en ejerlejlighed til selskabets hovedanpartshaver med et nedslag i handelsværdien på 50 pct. som følge af, at ejerlejligheden var udlejet.

Når en ejendom overdrages mellem nærtstående personer eller selskaber, er udgangspunktet, at ejendommen skal overdrages til den kontante handelsværdi på overdragelsestidspunktet.

I forbindelse med værdiansættelsen kan man - i hvert fald i mangel af andre holdepunkter - tage udgangspunkt i den seneste offentlige ejendomsvurdering. Ved familieoverdragelser inden for gaveafgiftskredsen skal Skat således respektere en værdiansættelse, som ligger inden for den seneste ejendomsvurdering +/-15 pct.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik