• Artikel

EJENDOMME OG SKAT: Tinglysningsafgiften og de mange faldgruber

Af senioradvokat i Bech-Bruun, Peter Nordentoft

Bragt i Jyllands-Posten den 27.februar.

Tinglysning af pant kan være fritaget for tinglysningsafgift, men reglerne indeholder flere faldgruber.
 
Efter tinglysningsloven skal der betales afgift ved tinglysning af ejerskifte til fast ejendom, skibe og fly og ved tinglysning af pant. Den konkrete afgift afhænger af, hvad der tinglyses.

Ved tinglysning af ejerskifte af fast ejendom udgør afgiften 1.660 kr. med tillæg af en variabel afgift på 0,6 pct. af overdragelsessummen. Ved ejerskifte af erhvervsejendomme beregnes den variable afgift dog mindst af den offentlige ejendomsværdi.

Ved tinglysning af pant udgør afgiften 1.660 kr. med tillæg af 1,5 pct. af det pantsikrede beløb, dvs. af pantebrevets hovedstol.

Tinglysning af pant sikrer, at panthaveren kan gøre pantet gældende over for andre end pantsætteren, herunder over for eventuelle købere af ejendommen eller pantsætterens andre kreditorer. Selv om tinglysningen dermed sker i panthaverens interesse, er det dog i praksis pantsætter, der kommer til at betale afgiften.

Køber man en ejendom for 3 mio. kr. og finansierer købesummen med pant i ejendommen, kan man dermed komme til at betale en samlet tinglysningsafgift på op til 66.320 kr.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik