• Artikel

EJENDOMME OG SKAT: Skattepligt ved fast driftssted

Af senioradvokat i Bech-Bruun, Peter Nordentoft

Bragt i Jyllands-Posten den 6.marts

Udlændinge med fast ejendom eller virksomhed her i landet skal beskattes i Danmark, men Skatterådet og Landsskatteretten er uenige om betingelserne.

Mens selskaber og personer, der er hjemmehørende i udlandet, normalt ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, kan de være begrænset skattepligtige af visse indtægter her fra landet. Det gælder f. eks. indtægter fra fast ejendom eller et fast driftssted i Danmark.

Den begrænsede skattepligt for fast ejendom gælder for både ejere og lejere af ejendomme her i landet og omfatter både indtægter fra den løbende drift og fortjenester fra ejendomssalg.

Det kan give større anledning til tvivl, om et selskab eller en person, der er hjemmehørende i udlandet, er skattepligtig af indtægter fra et fast driftssted i Danmark. Dette forudsætter, at det udenlandske selskab mv. har et fast forretningssted i Danmark og - via dette forretningssted - udøver virksomhed her i landet. Betingelserne for skattepligt vil typisk være opfyldt, hvis en udenlandsk virksomhed ejer eller lejer lokaler i Danmark og derfra beskæftiger danske medarbejdere, som sælger varer eller ydelser her i landet. Omvendt anses en virksomhed ikke for at have fast driftssted i Danmark, hvis den kun driver virksomhed her i landet gennem en uafhængig repræsentant, der handler inden for rammerne af sin sædvanlige virksomhed.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik