• Artikel

Ret eller rimelighed

Af Peter Nordentoft

Udgivet i Jyllands-Posten den 2. maj 2017.

Hovedaktionærer i selskaber, der ejer fast ejendom, risikerer at blive beskattet af fri bolig efter faste takster, også selv om det konkret kan medføre en urimelig beskat-ning.
Når Skat træffer afgørelse i en sag, kan afgørelsen påklages til et skatteankenævn, vurderingsankenævn, motorankenævn eller til Landsskatteretten.

Alle disse klageinstanser er administrative organer, hvor medlemmerne eller en del af disse er lægmænd, der ikke nødvendigvis har skattefaglig indsigt. Lægmandselementet er historisk begrundet i et ønske om at inddrage almindelig sund fornuft og lokalkendskab i anvendelsen af skattereglerne.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik