• Artikel

Ejendomme og skat: Udlejningsejendomme kan sælges momsfrit

Af senioradvokat i Bech-Bruun, Peter Nordentoft.  

Bragt i Jyllands-Posten den 26. september 2017

Skatterådet har anerkendt, at overdragelse af både momspligtige og momsfritagne udlejningsejendomme kan behandles som momsfri virksomhedsoverdragelser.

KLUMME: Siden nye regler om moms på fast ejendom blev indført med virkning fra den 1. januar 2011 har Skatterådet og Skat afgivet et meget stort antal bindende svar, som løbende har rykket på forståelsen af reglerne.

Momsreglerne betyder, at virksomheders salg af "nye bygninger" og "byggegrunde" som hovedregel er momspligtige. Der gælder dog flere undtagelser fra momspligten.

En ejendom kan bl. a. sælges momsfrit, hvis ejendommen alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for moms. Denne undtagelse betyder f. eks., at ejendomme, der udelukkende har været brugt til momsfri udlejning, kan sælges uden moms.

I Skats og Skatterådets praksis er undtagelsesbestemmelsen dog blevet fortolket særdeles restriktivt ved salg af nye bygninger, som kun har været lejet ud i en kortere periode.

Her skal sælgeren af ejendommen i praksis kunne modbevise, at bygningen ikke reelt er opført med henblik på salg.

Efter en anden undtagelse i momsloven kan ejendomme sælges momsfrit, hvis salget sker som led i overdragelsen af en virksomhed eller en del af en virksomhed.

Denne regel har til formål at lette virksomhedsoverdragelser, og sikrer desuden statskassen mod tab i de tilfælde, hvor sælgeren af en virksomhed undlader at afregne momsen til Skat.

Undtagelsen for virksomhedsoverdragelser kan bruges i situationer, hvor der sker en samlet overdragelse af de aktiver, som er nødvendige for at drive en virksomhed eller en del af en virksomhed. Sælger skal som udgangspunkt ophøre med at drive virksomheden, mens køber skal have til hensigt at drive den overtagne virksomhed videre.

Efter momsloven er det desuden en betingelse, at køber er eller bliver momsregistreret.

Som følge af den sidstnævnte betingelse har det hidtil været antaget, at momsfritagelsen for virksomhedsoverdragelser kun kunne bruges ved salg af momspligtige virksomheder. I praksis er momsfritagelsen således blevet brugt ved salg af for eksempel momsregistrerede udlejningsejendomme, som sælges inklusive de lejekontrakter, der hører til ejendommen.

Momsfri udlejningsejendom
I et nyt bindende svar har Skatterådet nu accepteret, at momsfritagelsen for virksomhedsoverdragelser også kan udstrækkes til salg af ejendomme, der ikke bruges til momspligtig virksomhed. Det bindende svar vedrørte en virksomhed, som ønskede at sælge sine ejendomme, enten samlet eller enkeltvist.

Alle ejendommene blev anvendt til udlejningsvirksomhed.

Det var imidlertid ikke alle ejendomme, der var frivilligt momsregistrerede.

Med det bindende svar bortfortolker Skatterådet momslovens krav om, at det er en betingelse for momsfri virksomhedsoverdragelser, at køberen er eller bliver momsregistreret.

Det vil dog fortsat være et krav, at køber har til hensigt at fortsætte virksomheden, herunder ved at fortsætte udlejningen i en momsfri udlejningsejendom.

Fremover vil ejendomme, der bruges til momsfri udlejningsvirksomhed, herunder boligudlejning, således kunne sælges uden moms, når lejekontrakter og øvrige aktiver knyttet til ejendommen, følger med i overdragelsen, og køber viderefører udlejningsvirksomheden.

Både ved salg af ejendomme omfattet af momspligt og ved salg af andre ejendomme er der dermed grund at overveje, om salget kan blive betragtet som en virksomhedsoverdragelse.

Virksomheder, der har handlet udlejningsejendomme med moms, bør overveje at søge genoptagelse.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik