• Academy Education

Seminar om behandling af personoplysninger i HR og marketing


27. september 2018 kl. 9.00-12.00 i København med efterfølgende netværksfrokost.
GDPR-seminar 2018

Vi stiller skarpt på Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og den danske databeskyttelseslov.
Du bliver opdateret på retsstillingen efter den 25. maj 2018, og du får viden om behandling af personoplysninger i HR og marketing samt forpligtelsen til at sikre den løbende compliance.

Få en generel opdatering på de persondataretlige regler og indblik i de første praktiske erfaringer efter Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og den danske databeskyttelseslov er trådt i kraft. Vi ser blandt andet på den måske mest opsigtsvækkende hidtidige afgørelse: Spørgsmålet om, hvorvidt en fanside på Facebook er virksomhedens eller Facebooks ansvar?

Herefter kan du vælge mellem to break-out sessions:

Break-out session 1 - Den persondataretlige behandling i ansættelsesforholdet
Databeskyttelsesloven indeholder en udvidet mulighed for behandling af personoplysninger som led i et ansættelsesforhold. Du hører om en række områder, der er særligt interessante i forhold til den nuværende retsstilling, herunder:

• Datatilsynets vejledning om databeskyttelse på det 
  ansættelsesretlige område (pt. i høring)
Den registreredes rettigheder i ansættelsessammenhæng 
  og undtagelser hertil
Tillidsrepræsentantens ansvar
Brug af samtykke som led i ansættelsesforholdet.

 

Break-out session 2 - Behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføringsaktivitet
De nordiske forbrugerombudsmænd har tilkendegivet at ville øge fokus på behandlingen af personoplysninger inden for deres tilsynsområder. Du hører om relevante persondataretlige forhold, hvis du driver forretning med e-handel eller benytter online markedsføring:

• Permission marketing
• Cookies, brug af profilering, in-mails og konkurrencer
• Den kommende e-privacy forordning
• Hvordan du med fordel kan gribe markedsføringsretlig
  compliance an, så risikoen for forbud, bøder og dårlig
  medieomtale reduceres.

 
Vi runder seminaret af med et fælles indlæg, hvor vi ser på, hvordan virksomheder kan sikre den løbende compliance, føre kontrol med leverandører/databehandlere, sikre uddannelse af medarbejdere mv.

Efterfølgende byder vi på frokost, hvor du har mulighed for at netværke med de øvrige deltagere samt sparre og vende problemstillinger med vores specialister.

Praktiske oplysninger
Seminaret henvender sig til In-house jurister, HR-personale, marketingpersonale, contract managers og andre, der i det daglige beskæftiger sig med persondataret.
Tilmeld dig senest den 20. september.

Prisen for deltagelse på seminaret er 1.500 kr. per person ekskl. moms. Beløbet inkluderer forplejning, undervisningsmaterialer og kursusbevis. Ved afbud senere end to uger før seminaret betales 50 % af prisen. Afbud skal ske skriftligt til academy@bechbruun.com.

Vores klienter og samarbejdspartnere vil blive prioriteret, hvis vi oplever stor interesse for seminaret.

Vi glæder os til at se dig.

Særligt for advokater og advokatfuldmægtige
Seminaret opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, og vi forventer at undervisningen tæller 3 lektioner. Vær dog opmærksom på, at Advokatsamfundet ikke udsteder godkendelser af efteruddannelsesaktiviteter.

Undervisere
Thomas Munk Rasmussen
Susanne Stougaard

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik