• Academy Education

DPO-uddannelsen

Tid og sted

24. til 28. september 2018, Aarhus
1. til 5. oktober 2018, København 

DPO-Uddannelse efterår 2018

Databeskyttelsesforordningen vil blive anvendt og håndhævet efter den 25. maj 2018.

Kom i dybden med hverdagen som DPO.
Du har formentlig foretaget de mest presserende foranstaltninger, men mange efter-spørger stadig et overblik og at komme i dybden med hverdagen efter den 25. maj 2018. Derfor åbner vi endnu et hold på vores topevaluerede DPO-uddannelse.

 

Den nye databeskyttelsesforordning er trådt i kraft og skal anvendes fra den 25. maj 2018. Det betyder, at offentlige myndigheder og en række virksomheder bliver underlagt et lovkrav om at udpege eller ansætte en DPO.

Få det bedste indblik og konkrete værktøjer til arbejdet med databeskyttelsesforordningen
Siden foråret 2016 har vi i Bech-Bruun uddannet langt over 200 deltagere til at stå rustet og klar til at varetage opgaverne i den nye databeskyttelsesforordning. DPO-uddannelsen har vi løbende udviklet og målrettet på baggrund af deltagernes ønsker og feedback og i forhold til Justitsministeriets og Datatilsynets vejledninger.

Med vores ambitiøse DPO-uddannelse bliver du uddannet Data Protection Officer (DPO) /databeskyttelsesrådgiver. Du bliver klædt på til at implementere databeskyttelsesforordningen i din organisation og rustet til at varetage og håndtere de nye krav i praksis.

Vi har samlet et hold af dygtige undervisere, der med hver deres ekspertise og fag vil sikre dig og din organisation den nødvendige teoretiske og praktiske viden, inden databeskyttel-sesforordningen om få uger skal anvendes. 

”MEGET udbytterig uddannelse på et højt fagligt niveau. Rigtig god oplevelse!”
”Det har været et utroligt veltilrettelagt uddannelsesforløb, med brug af mange eksperter på et højt niveau. Det er et uddannelsesforløb, som klart kan anbefales til andre.”

-Tidligere deltagere på DPO-uddannelsen

Uddannelsen dækker pensum for både CIPP/E (Certified Information Privacy Professional) og CIPM (Certified Information Privacy Manager).

Organisationer, som ikke er underlagt kravet om at have en DPO, kan have stor fordel af alligevel at udpege en DPO eller en lignende funktion, med ansvar for at sikre korrekt behandling af persondata og implementering af forordningen. Det vil både minimere organisationens risiko og have kommerciel værdi at vise sine interessenter, at man tager håndtering af persondata alvorligt.

Praktiske oplysninger
Prisen for uddannelsen er 19.500 kr. eksklusiv moms og omfatter materiale, forplejning, middag på modul 1 og uddannelsesbevis.

DPO-uddannelsen tæller i alt 35,5 lektioner for advokater og advokatfuldmægtige.
DPO-uddannelsen tæller i alt 32 CPE hours.

Ansøgningsfristen er 14 dage inden uddannelsens start. Vi anbefaler hurtig tilmelding, da mange pladser allerede er besat. Pladserne uddeles efter først til mølle-princippet. Oplever vi stor interesse for uddannelsen, vil vores klienter og samarbejdspartnere blive prioriteret.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik