Er afholdt: Landbrugsseminar 2017

Tid og sted
16. november 2017 13:00 – 19:00, København
23. november 2017 13:00 – 18:00, Aarhus
Landbrugsseminar 2017 - Bech-Bruun

Hør en række af branchens toneangivende spillere fortælle om deres syn på dansk landbrug lige nu, om topaktuelle højesteretsdomme, dansk landbrugs interna­tionalisering og andre aktuelle emner.

 

Hvor bevæger dansk landbrug sig hen? Går det godt, og hvad er fremtidsudsigterne? Det er emnet for Bech-Bruuns Landbrugsseminar 2017. Vi har inviteret spændende indlægsholdere fra blandt andet Landbrug & Fødevarer, DLG og Agro Foodpark til at komme og give deres bud på dansk landbrug lige nu.

Hør en veloplagt Flemming Nør-Pedersen
I København vil direktør i Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen, fortælle om sit syn på dansk landbrug, som det ser ud lige nu.

Du hører også om konsekvenserne af en højesteretsdom (Værnengene), der blev afsagt i marts, og principsagen vedrørende rørlagte dræn, der for nylig blev afgjort af Miljø- og fødevareklagenævnet. Hør også om den stigende interesse for internationalisering i dansk landbrug.

Endelig får du en række korte updates på andre aktuelle juridiske emner, herunder den nye planlov samt gave- og boafgiftsnedsættelsen.

Vi glæder os til at se dig.

Praktiske oplysninger
Vi runder dagen af med lidt forfriskninger og en let snack.

Seminaret tæller 3 lektioner i den lovpligtige efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige (Aarhus) og 5,5 lektioner (København).

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik