Michael Serup

Partner


Om Michael Serup

Uddannelse
Møderet, Højesteret 1996
Advokat 1992
Cand.jur. 1989

Sprog
Engelsk

Michael Serup har en bred og specialiseret viden inden for aktionær- og virksomhedsbeskatning.

Michaels hovedarbejdsområde er generationsskifte og omstrukturering af virksomheder med fokus på at sikre teknisk og forretningsmæssigt optimale løsninger og effektiv og økonomisk proces. I relation til generationsskifte af ejerledede virksomheder er der særligt fokus på personer og familie.

Han har desuden stor erfaring i forhandling og proceshåndtering og engagerer sig i strategi og virksomhedsudvikling.

Derudover har Michael ført en lang række sager ved Højesteret, landsretterne og de administrative klageinstanser, herunder Landsskatteretten.

Michael er en hyppigt brugt foredragsholder og underviser om emner inden for sit speciale.

Personlige ratings

Chambers and partners

Chambers Europe Rating 2018
- Tax

Michael Serup offers broad knowledge of tax related to shareholdings, corporate structures and family and owner-managed businesses. One source describes him as having "a good reputation" and "great knowledge of tax law." He advised the network of family-owned companies Vækst i Generationer on legislation concerning business succession taxation.

Chambers and Partners Europe, Tax

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Legal500 Rating 2015
- Tax

(...), and Michael Serup assists clients with planning and execution of business ownership successions.

Legal 500, Tax

Diverse hverv og medlemskaber

 • Bestyrelsesformand, Haco A/S
 • Bestyrelsesformand, Arp-Hansen Holding A/S
 • Medlem, Danmarks Skatteadvokater
 • Bestyrelsesmedlem, H. Arp-Hansen Holding A/S
 • Bestyrelsesmedlem, H. Arp-Hansen Invest 2 A/S

Udgivelser mv.

 • Siden 2004 har Michael hver måned udgivet nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering
  Bech-Bruun, Michael Serup, 2004, Nyhedsbrev
 • Fusionsskatteloven med kommentarer
  3. Udgave, Thomson, 2008, Bog
 • Generationsskifte - Omstrukturering
  2. Udgave, Thomson, 2004, Bog
 • Fusionsskatteloven med kommentarer
  2. Udgave, Thomson, 2003, Bog
 • Fusionsskatteloven med kommentarer
  1. Udgave, Thomson, 1998, Bog
 • Generationsskifte - Omstrukturering
  1. Udgave, GadJura, 1997, Bog
 • Spaltning af investeringsselskaber - En kommentar til TfS 2010.150
  Revision & Regnskabsvæsen, (7 sider), 2010, Artikel
 • Udbyttebegrænsningen ved skattefri omstrukturering uden tilladelse
  SR-Skat, (3 sider), 2008, Artikel
 • Skatteundgåelse som et hovedformål (8) - Et retsforlig om hovedformålet med en transaktion
  Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2008, Artikel
 • Succession ved fusion med andelsbeskattede selskaber - En kommentar til en forkert landsskatteretskendelse
  Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2008, Artikel
 • Skatteundgåelse som et hovedformål (5) - I en brydningstid
  TfS, 2006, Artikel
 • Skatteundgåelse som et hovedformål (7) - Væsentlig omskrivning af ligningsvedledningen
  TfS, 2006, Artikel
 • Generationsskifte af aktier til skattekursen (1)
  TfS, 2005, Artikel
 • Generationsskifte af aktier til skattekursen (2)
  TfS, 2005, Artikel
 • Fusionsskattedirektivet er ændret
  TfS, 2005, Artikel
 • Skatteundgåelse som et hovedformål (4) - Skarpere konturer i administrativ praksis
  TfS, 2005, Artikel
 • Ophørspension - Gennemgang af regler og praksis efter pensionsbeskatningslovens § 15 A
  TfS, 2004, Artikel
 • Skatteundgåelse som et hovedformål (3) - En opfølgning på udvikling i administrativ praksis
  TfS, 2004, Artikel
 • Fusionsskattedirektivet under ændring
  TfS, 2004, Artikel
 • Reparation af skattefri omstrukturering gennem skatteforbehold eller omgørelse
  Skatterevisoren, 2003, Artikel
 • Skatteundgåelse som et hovedformål - En nødvendig kommentar til Landsskatterettens praksis bl.a. i lyset af de liberaliserede spaltningsregler
  TfS, 2003, Artikel
 • Skatteundgåelse som et hovedformål (2) - En kommentar til LSR og TSS seneste, justerede praksis
  TfS, 2003, Artikel
 • Aktieombytning og ejertidsvilkår - En kommentar til et retsforlig om dispositioner indenfor en vilkårsperiode
  TfS, 2003, Artikel
 • Tilførsel af aktiver - Balancetilpasning før og efter en tilførsel – grenkrav og kontantvederlagsforbud – sammenfatning af gældende praksis
  TfS, 2002, Artikel
 • Tilførsel af aktiver - Balancetilpasning efter en tilførsel – udlodning af den tilførte egenkapital – nuancering i seneste praksis
  TfS, 2002, Artikel
 • Anpartsvirksomhed ved virksomhedsomdannelse - Løsning af en regelkonflikt i virksomhedsomdannelsesloven
  TfS, 2001, Artikel
 • Grænseoverskridende aktieindløsning - EU-retlig tilsidesættelse af dansk dispensationspraksis – retskrav på dispensation
  TfS, 2001, Artikel
 • Tilførsel af aktiver - Forelæggelse for EF-Domstolen
  TfS, 2000, Artikel
 • Aktieombytning og aktionæroverenskomst
  TfS, 2000, Artikel
 • Tilførsel af aktiver - Rækkevidden af kontantvederlagsforbudet
  TfS, 2000, Artikel
 • Generationsskifte
  Revisorbladet, 2000, Artikel
 • Skatteforbehold og omgørelse
  Revisorbladet, 2000, Artikel
 • Aktieombytning - Praksisændring i Ligningsrådet
  TfS, 1999, Artikel
 • Salg til det udstedende selskab
  TfS, 1999, Artikel
 • Højesteret fastlægger bødestraf for ulovlige aktionærlån
  Revisorbladet, 1997, Artikel
 • Ligningsrådets kompetence til meddelelse af tilladelse til skattefri aktieombytning m.v.
  TfS, 1997, Artikel
 • Ny lov om anpartsselskaber
  Revisorbladet, 1996, Artikel
 • Udvidet adgang til tilførsel af aktiver
  Skattepolitisk Oversigt, 1996, Artikel
 • Grænserne for (u)lovlig anvendelse af et selskabs midler til erhvervelse af aktier i selskaber
  Ugeskrift for Retsvæsen, 1996, Artikel
 • (U)lovlig anvendelse af et selskabs midler
  Revisorbladet, 1996, Artikel
 • Partnerselskabet
  Revisorbladet, 1996, Artikel
 • Spaltning (1) - Selskabsretligt
  Revision & Regnskabsvæsen, 1994, Artikel
 • Spaltning (2) - Skatteretligt
  Revision & Regnskabsvæsen, 1994, Artikel
 • Selskabsomdannelse
  Revision & Regnskabsvæsen, 1994, Artikel
 • Beliggenhedsgoodwill/ikke goodwill – overdragelse af lejemål - Kommentar til TfS 1993.32
  TfS, 1993, Artikel
 • Underskudsfremførsel og sambeskatning efter en skattefri fusion
  TfS, 1993, Artikel
 • Ny sambeskatningscirkulære - Nogle enkelte bemærkninger
  TfS, 1993, Artikel
 • Underskudsfremførsel og sambeskatning efter skattefri fusion – endnu engang
  TfS, 1993, Artikel
 • Håndværkeraktier – endnu engang
  Revision & Regnskabsvæsen, 1993, Artikel
 • Medarbejderaktier (1)
  Revision & Regnskabsvæsen, 1993, Artikel
 • Medarbejderaktier (2)
  Revision & Regnskabsvæsen, 1993, Artikel
 • Medarbejderaktier og skattereform
  Revision & Regnskabsvæsen, 1993, Artikel
 • Den tidsmæssige placering af en akkord - I skatteretlig belysning
  Revisorbladet, 1992, Artikel
 • Fremtidstilpasning af selskabslovgivningen
  Revisorbladet, 1992, Artikel
 • Befordringsfradraget - Ligningslovens § 9 eller § 9C
  Revisorbladet, 1991, Artikel
 • Konkursskatteloven og begrænset underskudsfremførsel ved akkord
  Revisorbladet, 1991, Artikel
 • Debitornedskrivning og lighedsgrundsætningen
  Revision & Regnskabsvæsen, 1991, Artikel
 • Fradragstidspunktet for tilslutningsafgifter
  SR Skat, 1991, Artikel
 • Goodwill, begreb, værdiansættelse, afgrænsning og korrektion
  TfS, 1991, Artikel
 • En kommentar til TS-cirkulære 1991-15 af 21/11 1991
  TfS, 1991, Artikel
 • Enkelte periodiseringsproblemer i skatteretten
  TfS, 1991, Artikel
 • Skattemyndighedernes korrektionsadgang
  Revision & Regnskabsvæsen, 1990, Artikel
 • Goodwill – eller vederlag for afståelse af retten iht. lejekontrakt
  Revision & Regnksabsvæsen, 1990, Artikel
 • Beskatning af håndværkeraktier
  Revision & regnskabsvæsen, 1990, Artikel
 • Alderstidshævd
  Ugeskrift for Retsvæsen, 1989, Artikel
 • Befordringsfradraget - Ligningslovens § 9 B og/eller § 9 C
  Revisorbladet, 1989, Artikel
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik