Kaspar Bastian

Partner


Forretningsområder

Om Kaspar Bastian

Uddannelse
Møderet, Højesteret 2004
LLM 2004
Advokat 1998
Cand.jur. 1995

Sprog
Engelsk

Kaspar Bastian er ledende partner i Bech-Bruuns gruppe for skatte- og afgiftsproces. Kaspar har ført et betydeligt antal retssager ved domstolene om skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger. Hertil kommer et meget stort antal sager ved Landsskatteretten og øvrige administrative klagemyndigheder. Endvidere har Kaspar rådgivet i sager ved EU-Domstolen.

Kaspar, som rådgiver om såvel nationale som grænseoverskridende tvister med skattemyndighederne, herunder om international skatteret, samt moms, told og andre EU-baserede afgifter, fører løbende sager om disse forhold ved bl.a. Landsskatteretten og domstolene.

Han varetager klienternes interesser på alle stadier af tvister med skatte- og afgiftsmyndighederne og rådgiver bl.a. i forbindelse med skatterevisioner, materialeanmodninger og andre undersøgelsesskridt fra skattemyndighedernes side, strategiske spørgsmål, overvejelser om forligsmæssig afslutning af tvister med skattemyndighederne, samt førelse af klagesager og sager ved domstolene.

Kaspar rådgiver og repræsenterer også klienter i sager om erhvervsskattestrafferetlige forhold.

Kaspar er endvidere forfatter til adskillige artikler og en bog om skatteprocessuelle forhold.

Personlige ratings

Chambers and partners

Chambers Europe Rating 2018
- Tax

Kaspar Bastian is well known for his work on contentious matters related to tax and frequently represents clients before the National Tax Tribunal and the Danish courts. One client highlights his "very good field of advice during tax proceedings" while another describes him as "diligent, detailed and very efficient."

Chambers Europe, Tax

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Legal500 Rating 2015
- Tax

Kaspar Bastian heads the tax litigation group, (...)

Legal500, Tax

 

Chambers and partners

Chambers Global 2015
- Tax

Tax litigation head Kaspar Bastian focuses on cases concerning duty issues and criminal tax investigations. He also covers transfer pricing, international tax and M&A planning matters.

Chambers Global - Tax

Diverse hverv og medlemskaber

 • Medlem, Danmarks Skatteadvokater
 • Medlem, Dansk Skattevidenskabelig Forening
 • Medlem, International Fiscal Association

Udgivelser mv.

 • The Danish approach to transfer pricing
  Transfer Pricing International Journal (Bloomberg BNA), (4 sider), 2014, Artikel
 • De nye regler om "Anti-clustering"
  Ugeskrift for Skat, 2009, Artikel
 • International Licensing and Technology Transfer: Practice and the Law - Kapitlet om "Tax Considerations in Structuring International Licensing and Technology Transfer Arrangements - Denmark"
  Kluwer Law International, 2009, Bog
 • Omgørelse - Skatteforvaltningslovens § 29
  1. Udgave, Djøf forlag, (130 sider), 2014, Bog
 • Arbejdsmarkedbidrag ved arbejde i udlandet
  Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2008, Artikel
 • Udbytte i omstruktureringsåret - kravet om ejertid på mindst et år
  Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2008, Artikel
 • Skattefri koncerntilskud
  Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2007, Artikel
 • Forventningsprincippet - hvornår er en tilkendegivelse åbenbart uhjemlet?
  Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2007, Artikel
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik