Jacob Brandt

Partner


Om Jacob Brandt

Uddannelse
Møderet, Landsret 2011
Advokat 2008
Cand.jur. 2004

Sprog
Engelsk

Jacob Brandt har gennem en lang årrække beskæftiget sig med miljø, naturbeskyttelse, forsyning og planlægning samt tilknyttede kommunal- og forvaltningsretlige problemstillinger.

Jacob har lang erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder og private virksomheder om miljøforhold i større infrastrukturprojekter, bygge- og anlægsvirksomhed, forurenende virksomhed, projektudvikling og arealanvendelse mv. En bred tilgang til miljøretten kombineret med spidskompetencer inden for eksempelvis jordforurenings- og affaldsområdet udgør den optimale platform for det fornødne overblik over en meget kompleks regulering.

Jacob har endvidere omfattende forfatter-, kursus- og foredragsvirksomhed. Jacob er bl.a. underviser på 5 ud af 8 moduler på EnviNas og Bech-Bruuns Miljøjuridisk grunduddannelse.

Personlige ratings

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Legal500 Rating 2017
- Environment

Clients rate Bech-Bruun’s team as being one of ‘the best in the field’ in all aspects of environmental law, including litigation and regulatory matters. Djurhuus successfully represented the Agriculture & Food Council before the High Court of Western Denmark in a dispute with a Danish municipality regarding illegal conditions in an environmental permit. (...), the team includes (...) partner Jacob Brandt, who has ‘a very good understanding of clients’ needs’.

Legal 500, Environment

Diverse hverv og medlemskaber

 • Formand, Byggesocietetets bæredygtighedsudvalg
 • Formand, DAKOFAs netværk for affaldsjura
 • Medredaktør, Tidsskrift for miljø
 • Medlem, DAKOFAs Teknisk Råd
 • Medlem, Danske Miljøadvokater
 • Medlem, Dansk Selskab for miljøret

Udgivelser mv.

 • Restrictions on export of used EEE: A study on the legal possibilities to restrict exports of used electric and electronic equipment
  Nordisk Ministerråd, (69 sider), 2016, Rapport
 • Indeklimaproblemer og byfornyelsesloven
  Tidsskrift for Miljø nr. 3, 2016, Artikel
 • Ret og vrang om kystbeskyttelse
  Teknik & Miljø, 2016, Artikel
 • Cirkulær økonomi skaber usikkerhed i kommuner
  Teknik & Miljø, 2016, Artikel
 • Miljøret
  8. Udgave, Karnov Group, (496 sider), 2015, Bog
 • Miljøretlig regulering af minedriften i Grønland
  Tidsskrift for Miljø nr. 4, 2015, Artikel
 • Juridiske rammer for sorteringsanlæg – gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale sorteringsanlæg
  Miljøstyrelsens Miljøprojekt 1558, 2014, Rapport
 • Byggeloven finder (stadig) anvendelse på indeklimaproblemer fra jordforurening
  Tidsskrift for Miljø, nr. 8, 2014, Artikel
 • Forældelse på miljørettens område
  Tidsskrift for Miljø, nr. 10, 2012, Artikel
 • Krav til adgangsveje ved afhentning af beholdere til dagrenovation inde på ejendommene
  Tidsskrift for Miljø, nr. 5, 2011, Artikel
 • Gebyrfritagelserne i affaldsbekendtgørelsen
  Teknik og Miljø, nr. 3, 2010, Artikel
 • Nye regler for affaldsregulativer
  Teknik og Miljø, nr. 2, 2010, Artikel
 • Byggeloven kan bruges ved indeklimaproblemer
  Teknik og Miljø, nr. 3, 2009, Artikel
 • Kan kommunen gå efter grundejeren ved ulovlige affaldsoplag?
  MAD, nr. 2, 2008, Artikel
 • Kommunernes ansvar for kloaksystemer ved oversvømmelser
  danskVand, nr. 4, 2008, Artikel
 • Ansvar for grundvandsstigninger ved kloakrenoveringer
  Teknik og Miljø, nr. 3, 2008, Artikel
 • Kommunernes ansvar for afledning af overfladevand
  Ugeskrift for Retsvæsen, 2008, Artikel
 • Kommunernes ansvar efter vandløbsloven
  Tidsskrift for Miljø, nr. 1, 2008, Artikel
 • Kompendium til distancekursus i miljøret - "Affald"
  IBC Euroforum, (43 sider), 2007, Bog
 • Skader på vandmiljøet og miljøansvar
  Teknik og Miljø, nr. 6/7, 2007, Artikel
 • Affaldssektoren i forandring
  Teknik og Miljø, nr. 2, 2007, Artikel
 • Jordforureningslovens § 40 - mistankekravet og forureningstidspunktet i lyset af nyere administrativ praksis
  Tidsskrift for Miljø nr. 12, december, 2006, Artikel
 • Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning - Kap. 6, Miljøhensyn ved udbud af offentlige kontrakter
  Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2006, Artikel
 • Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning - Kap. 7, Offentlig-privat partnerskab
  Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2006, Artikel
 • Konkurrencepræget dialog - en åbning for offentlig-privat partnerskab?
  EU-ret & Menneskeret, nr. 1, 2005, Artikel
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik