David Moalem

Partner


Om David Moalem

Uddannelse
Advokat 2006
Ph.d. 2003
Cand.jur. 2000

Sprog
Engelsk, Hebraisk

David Moalem rådgiver institutionelle investorer, børsnoterede og finansielle virksomheder samt andre markedsaktører om kapitalmarkedsforhold, kollektive investeringsordninger, regulerede markedspladser og multilaterale handelsfaciliteter.

Han er ekspert i overtagelsestilbud, prospekter, tilbagekøbsprogrammer, løbende børsforpligtelser, etablering, sammenlægning og regulering af finansielle virksomheder samt etablering, regulering og markedsføring af kollektive investeringsordninger. David har desuden stor erfaring med specialproces og specialstrafferet og har repræsenteret en række børsnoterede og finansielle virksomheder i principielle sager for Finanstilsynet, Det Finansielle Råd, Erhvervsankenævnet, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og domstolene.

Personlige ratings

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Legal500 Rating - 2017
- Banking and finance

David Moalem has been advising a number of Danish financial institutions regarding the implementation of the Markets in Financial Instruments Directive II (MiFiD II) and the Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR).

Legal 500, Banking and finance

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Legal500 Rating - 2018
- Capital Markets

David Moalem is praised for his ‘extremely quick answers’ and ‘business understanding’.

Legal 500, Capital Markets

Chambers and partners

Chambers Global Rating 2018
- Capital Markets

David Moalem provides regulatory advice on capital markets-related matters. He assisted Lundbeck with the implementation of a new capital markets compliance set-up in light of the new EU Market Abuse Regulation. Clients say: "He gives very practical advice which we can easily implement and he provides very good service."

Chambers and Partners Europe, Capital Markets

Chambers Global Rating 2018 - Bech-Bruun

Chambers Global Rating 2018
- Capital Markets

David Moalem provides regulatory advice on capital markets-related matters. He assisted Lundbeck with the implementation of a new capital markets compliance set-up in light of the new EU Market Abuse Regulation. Clients say: "He gives very practical advice which we can easily implement and he provides very good service."

Chambers and Partners Global, Capital Markets

Diverse hverv og medlemskaber

 • Medlem, Regeringens EU-specialudvalg for den finansielle sektor
 • Medlem, Finanstilsynets EBA-forum
 • Medlem, Finanstilsynets EU-forum
 • Medlem, Advokatrådets Lovudvalg (ekspertpanelet for selskabsret, børsret og finansiel regulering)
 • Medlem, Private Banking Udvalget i Den Danske Finansanalytikerforening
 • Medlem, GXG Markets Disciplinær Komité (EU reguleret marked og multilateral handelsfacilitet)
 • Ansvarlig for Børsmæglerforeningens Obligatoriske Certificeringsordning for børsmæglere

Udgivelser mv.

 • Kapitalmarkedsret
  Den Danske Børsmæglerforening, 2014, Bog
 • Common Legal Framework for Takeover Bids in Europe
  Cambridge University Press, 2010, Bog
 • The European Takeover Directive and its implementation
  Oxford University Press, 2009, Bog
 • The EU Prospectus Legislation
  Cambridge University Press, 2008, Bog
 • Werlauff & Moalem: Værdipapirhandelsloven med kommentarer
  Gjellerup, 2007, Bog
 • Directors Liability; A Worldwide Review
  Kluwer Law, 2006, Bog
 • Insiderhandel - et obligationsretligt studium
  Thomson, 2004, Bog
 • Daimler - Dommens betydning for dansk børsret - Et svar til ET 2014.39
  Erhvervsjuridisk Tidsskrift , 2014, Artikel
 • Om prospektansvaret i dansk ret – efter Højesterets dom i bankTrelleborg-sagen (2013)
  Erhvervsjuridisk Tidsskrift , 2013, Artikel
 • EMIR – endnu et skridt på vejen mod EU’s Single Rulebook for Financial Markets - Festskrift til Nis Jul Clausen
  Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2013, Artikel
 • Risikomærkningsordningen for investeringsprodukter
  Finans/Invest, 2012, Artikel
 • Forslaget til det nye MiFID II direktiv
  Finans/Invest, 2011, Artikel
 • Fokus på investeringsrådgivning
  Finans/Invest, 2011, Artikel
 • Ny betænkning om insiderhandel
  Finans/Invest, 2010, Artikel
 • Investorbeskyttelse – fokus på best execution
  Revision & Regnskabsvæsen, 2010, Artikel
 • Insiderudvalgets betænkning 1521/2010
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2010, Artikel
 • Om forbuddet mod uberettiget videregivelse af intern viden
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2010, Artikel
 • Kursmanipulation – Status og perspektivering
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2009, Artikel
 • Hvornår må man videregive intern viden
  Revision & Regnskabsvæsen, 2009, Artikel
 • Investorbeskyttelse – fokus på kend din kunde-reglerne
  Revision & Regnskabsvæsen, 2009, Artikel
 • Børsselskabernes løbende oplysningspligt
  Revision & Regnskabsvæsen, 2009, Artikel
 • The MAD Disclosure Regime – and its application on rumours
  Capital Markets Law Journal, Volume 4, 2009, Artikel
 • Insider Dealing and Parity of Information - Is Georgakis Still Valid?
  European Business Law Review, Volume 19, 2008, Artikel
 • Insideres og deres nærtståendes flagningspligt
  Revision & Regnskabsvæsen, 2008, Artikel
 • Det danske takeoverregime
  Revision & Regnskabsvæsen, 2008, Artikel
 • Insiderhandel og informationsparitet
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2007, Artikel
 • Intern viden-begrebet
  Revision & Regnskabsvæsen, 2007, Artikel
 • Hvornår har jeg intern viden?
  Finans/Invest, 2007, Artikel
 • Ny reform af værdipapirhandelsretten – den danske implementering af MiFID- og transparensdirektivet
  Revision & Regnskabsvæsen, 2006, Artikel
 • Storaktionærers flagningspligt
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2006, Artikel
 • Nye regler om overtagelsestilbud
  Revision & Regnskabsvæsen, 2006, Artikel
 • Værdipapirhandleres indberetning af mistænkelige transaktioner
  Finans/Invest, 2006, Artikel
 • Om intern viden og misbrugsreservationen – efter Højesterets dom i Midtbank-sagen
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2005, Artikel
 • Nye prospektregler
  Revision & Regnskabsvæsen, 2005, Artikel
 • Nye oplysningskrav ved investeringsanalyser
  Revision & Regnskabsvæsen, 2005, Artikel
 • Nye regler for finansanalytikere
  Finans/Invest, 2005, Artikel
 • Nye insiderlister for noterede selskaber og rådgivere
  Revision & Regnskabsvæsen, 2005, Artikel
 • Midtbank-sagen – Efter Højesterets dom
  Finans/Invest, 2005, Artikel
 • Ny flagningspligt for ledende medarbejdere
  Revision & Regnskabsvæsen, 2005, Artikel
 • Ekstraordinært udbytte i dansk selskabsret
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2005, Artikel
 • Ny løbende oplysningspligt for noterede selskaber
  Revision & Regnskabsvæsen, 2005, Artikel
 • Ny reform af værdipapirhandelsloven
  Finans/Invest, 2005, Artikel
 • Ny dansk ”børsreform”
  Revision & Regnskabsvæsen, 2005, Artikel
 • Midtbank-dommen – Før Højesterets dom
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2004, Artikel
 • Anmeldelse af Jesper Lau Hansen - Værdipapirhandelsloven med kommentarer, Bind 1 og 2, 2004
  Finans & Samfund, 2004, Artikel
 • Forbuddet mod insiderhandel – Om intern viden og misbrugsreservationen
  Ugeskrift for Retsvæsen 2004B, 2004, Artikel
 • Midtbank-dommen
  Finans/Invest, 2004, Artikel
 • Fortielser ved kontraktindgåelse – Om obligationsrettens loyale oplysningspligt
  Ugeskrift for Retsvæsen 2004B, 2004, Artikel
 • Anmeldelse af Peer Schaumburg-Müller - Dansk Børsret 1 og 2, 2003
  Retsvidenskabeligt Tidsskrift, 2004, Artikel
 • Det danske insiderregister – To skridt frem og ét tilbage
  Juristen , 2003, Artikel
 • Reguleringen af værdipapirmarkedet – status og perspektiver
  Finans/Invest, 2003, Artikel
 • Værdipapirhandlernes god skik regulering
  Juridiske Emner, 2003, Artikel
 • Nye værdipapirhandelsretlige kompetenceregler
  Revision & Regnskabsvæsen, 2002, Artikel
 • God skik og værdipapirhandlere
  Finans/Invest, 2014, Artikel
 • Nyt dansk insiderregister
  Revision & Regnskabsvæsen, 2014, Artikel
 • Nye regler for notering på Københavns Fondsbørs
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2002, Artikel
 • Retsstiftende passivitet
  Juridiske Emner, 2001, Artikel
 • Civilretlige sanktioner ved insiderhandel
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 1999, Artikel
 • Insiderpersonkredsen – Sondringen mellem primære og sekundære insidere
  Juristen , 1999, Artikel
 • Insider trading – ulovlig handel med værdipapirer
  Justitia , 1998, Artikel
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik